Jobbet "Overlæge/afdelingslæge til Palliativt Team Næstved/Slagelse/Nykøbing F. Hovedarbejdsplads ved teamet i Slagelse." er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 13, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Palliativ Enhed Sjællands Universitetshospital søger en overlæge til at vare tage den palliative funktion i Region Sjælland med primær funktion ved Palliativt Team Slagelse. Desuden vil man indgår suppl. I lægedækningen af Hospicegården Filadelfia.

Den palliative funktion i Region Sjælland befinder sig i en strukturel omstillingsproces under Onkologisk Afdeling i Region Sjælland.

Dette betyder at man sammen med den palliative funktion i Roskilde/Køge vil samle og harmonisere det palliative område til en stor samlet funktionel enhed. Målet er at alle borgere i Region Sjælland skal tilbydes samme grad af specialiseret palliativ kvalitet og service. Herunder lægges der vægt på kort responstid, mulighed for hjemmebesøg, mulighed for indlæggelse på palliativt sengeafsnit samt et effektivt samarbejde med hospice og hele den primære sektor.

Det palliative afsnit består dels af et palliativt team i Roskilde/Køge med tilhørende palliativt sengeafsnit på 10 senge i Roskilde, og dels af et palliativt afsnit i Næstved med lokalkontorer i Slagelse og Nykøbing F samt 2 palliative senge på onkologisk afdeling i Næstved. Denne enhed har desuden det lægefaglige ansvar for Hospice Svanevig og Hospicegården Filadelfia.

Samarbejde.

Det palliative afsnit arbejder tværfagligt og tværsektorielt. Samarbejdet med primærsektor og andre faggrupper er grundlaget for den faglige palliative funktion. Derfor er det afgørende at ansøgeren besidder god samarbejdsevner og forstår nødvendigheden af et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Den palliative funktion har en flad organisations struktur, og forståelse for helheden i den palliative indsats er en afgørende kompetence hos ansøger.

Visioner
Med baggrund i de strukturelle ændringer til gavn for den palliative funktion for hele Region Sjælland, har afsnittet store visioner om harmonisering, uddannelse og udvikling, forskning, e-learning, forbedring af det tværsektorielle samarbejde og kvalitetssikring af den palliative indsats generelt.

Der forventes forskningsinitiativer sammen med det kliniske professorat på Rigshospitalet, udvikling af kliniske retningslinjer sammen med DMCG-Pal mv.

Kvalitet

Det palliative afsnit udarbejder kvalitetssikringsprogrammer i takt med implementeringen af Sundhedsplatformen og sammen med Dansk Palliativ Database, DPD.

Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i overlægerekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Dine kompetencer:

  • Speciallæge i relevant speciale.

  • Gode samarbejdsevner med særlig forståelse for den tværfaglige behandling og for værdien af den tværsektorielle indsats

  • Faglig kompetence, gerne med dokumenteret viden om palliation.

  • Forståelse og respekt for patientens og de pårørendes vilkår.

  • Interesse for udvikling af den palliative indsats både lokalt og regionalt. Herunder lyst og evner til at indgå i udviklings- og forskningsprojekter.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgning

Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/Administrator, Sundheds fremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen, med bedst mulig dokumentation, forholde sig konkret til de 7 kompetencer.

Ansættelsessamtaler: Efter aftale

Hvis du vil vide mere:

Kontakt Specialeansvarlig Overlæge Poul Lunau Christensen, 93 56 78 46 eller Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, 47324901 / 41411801

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh