Jobbet "Bioanalytikere til team II, Patologiafdelingen, Diagnostisk Center, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Søger du nye udfordringer, og kunne du tænke dig være en del af en stor patologiafdeling, som er i konstant udvikling, så har vi faste stillinger som bioanalytiker (37 t/ugen) i Team II til besættelse 1. marts eller snarest derefter.
 
Om afdelingen 
Patologiafdelingen er en del af Rigshospitalets diagnostiske center og yder højt specialiseret patologisk-anatomisk diagnostik for Rigshospitalets centre og andre hospitaler i og udenfor Region Hovedstaden. Herudover betjenes praksissektoren på Bornholm og privatpraktiserende dermatologer, tandlæger og øre-næse-hals læger i Regionhovedstaden. 
Afdelingen har 180 ansatte bioanalytikere, læger, sekretærer, laboratoriemedhjælpere, obduktionsteknikere og molekylærbiologer og er beliggende på 2 matrikler; i Teilumbygningen på Rigshospitalet og en mindre forskningsenhed på Bartholin-instituttet.  
Du vil blive del af en organisation, hvor alle faggrupper arbejder tæt sammen om at give patienterne den bedst mulige undersøgelse og diagnostik. 
Vi er et travlt laboratorium med specialiserede arbejdsfunktioner, som varetages af 90 bioanalytikere og 4 laboratoriemedhjælpere organiseret i 3 teams omkring arbejdsfunktioner.  
Vi lægger vægt på et godt samarbejde samt god service og høj kvalitet i vores laboratorieydelser.
 
Om jobbet 
Team II er beliggende i Teilumbygningen. Du bliver del af en gruppe på 25 bioanalytikere, 1 fagansvarlig bioanalytiker og 1 bio-teamleder, som samarbejder om laboratoriedriften med afdelingens øvrige teams og faggrupper.  
Du tilbydes grundig oplæring og vil få mulighed for at varetage flere af teamets arbejdsopgaver, som er: 
  • Udtræk af bestillinger og fremfinding af blokke 
  • Oplægning og tjek af paraffinblokke 
  • Skæring af paraffinblokke; herunder bestillinger 
  • Immunhistokemiske farvninger 
  • TMA – Tissue Micro Array-analyse på mammavæv 
  • FISH-analyser inkl. aflæsning 
  • Indstøbning af blokke og skæring af resektater (fællesopgaver som varetages af alle 3 teams) 
Desuden varetager en gruppe af teamets bioanalytikere afdelingens molekylærgenetiske undersøgelser (f.eks. PCR, qPCR, MLPA, HRM, DNA sekventering og NGS), som du dog ikke vil blive beskæftiget med. 
 
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt mandag til torsdag kl. 8-15-30 og fredag kl. 8-15. I gennemsnit 2 gange ugentligt vil du skulle møde enten kl. 6 eller arbejde til kl. 18. 
 
Om dig  
Du er uddannet bioanalytiker, gerne med erfaring i en eller flere af teamets arbejdsopgaver. Du har lyst til at engagere dig i faget og afdelingen og kan trives med de udfordringer, der er ved at være på en travl afdeling med høje og foranderlige krav til svartider og ydelser. Vi værdsætter højt engagement, også i rutineprægede opgaver, og du kan lide at arbejde sammen med mange forskellige kolleger og faggrupper om at løse patologiafdelingens kerneopgaver indenfor diagnostik, forskning og uddannelse.   
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.  
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bio-teamleder Sanni Pedersen på telefon 3545 9449 eller til ledende bioanalytiker Christine Rannes på telefon 3545 5420. 
 
Ansøgning
Ansøgning sendes senest d. 15. februar 2019 kl. 12.00 med relevante oplysninger og uddannelsesbevis.  
Du bedes oplyse, hvor du har set annoncen.