Jobbet "Specialområde Autisme søger koordinator til vores afdeling i Skals" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Højskolebakken Skals

Højskolebakken 23, 8832 Skals

Dit næste skridt
Bliv en del af et specialområde, hvor vi brænder for at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

Vi tilbyder
 • Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi vægter tværfagligt samarbejde højt, med henblik på at skabe den bedste sammenhæng i det individuelle tilrettelagte borgerforløb
 • Spændende opgaver med teamopbakning fra specialiserede kollegaer - du kan altid finde faglig sparring og opbakning i dit arbejde med borgerne fra kollegaer og ledelse.
 • Autismepilotuddannelse – undervisning i kommunikation med mennesker med autisme, komorbide lidelser, egen intern undervisningsforløb med psykolog mm.
 • Faglige introdage – og kurser.
 • Faglig supervision og team supervision med intern psykolog
 • En arbejdsplads, hvor vi har fokus på faglig udvikling
 • En arbejdsplads, hvor det psykiske arbejdsmiljø har høj prioritet og tages aktivt hånd om
Om stillingen
Vores daglige arbejdsopgaver er kontakten og bostøtte til borgerne. Træningen i ADL færdigheder, sociale færdigheder og samarbejde med borgerne om hensigtsmæssige hverdagsstrategier. Du kommer til at ledsage borgerne til bl.a. lægebesøg, indlæggelser og andre aktiviteter/aftaler ude af huset. Derudover er der en del skriftlige opgaver omkring dokumentation, statusbeskrivelser, samarbejde og formidling til samarbejdspartnere.
På Højskolebakken Skals, har vores borgere autisme, de er normalt begavede og kan have en psykiatrisk diagnose, adfærdsproblematikker og/eller en behandlingsdom.
 
Ud over at samarbejde med borgerne i praksis, vil du som koordinator få følgende ansvarsområder:
 • Mødeleder til teammøder, deltage i månedlige koordinatormøder og være tovholder på fløjmøder – kan bevare overblikket.
 • Tage initiativ til at pædagogiske opgaver og ansvarsopgaver uddelegeres i teamet.
 • Sikre og medvirke til at der udarbejdes individuelle handleplaner (mål og delmål) med udgangspunkt i handlekommunens bestilling
 • Facilitere systematisk dokumentation og evaluering af mål og delmål.
 • Medvirke til at den pædagogiske indsats opfølges, igangsættes og evalueres ift. anvisninger, støttesystemer, udviklingsprofiler og status
 • Deltage i status møder og netværksmøder med psykiatri, kriminalforsorg, kommuner, pårørende
Som koordinator er du med til at sikre og koordinere en samlet pædagogisk indsats i forhold til de individuelle udviklingsplaner, som igangsættes i arbejdet med borgerne i de enkelte teams.

Om dig
 • Du er uddannet pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske
 • Du har autisme erfaring og/eller længere specialpædagogisk erfaring
 • Du er fagligt funderet
 • Kan bevare overblikket over indsats og retning i samarbejdet med borgeren samt skabe overblik og prioritere opgaver i samarbejde med teamet
 • Du er god til at koordinere, organisere og planlægge en hverdag med forskellige artede opgaver
 • Du har gode verbale og skriftlige kommunikative egenskaber – ligeledes IT kundskaber
 • Du inddrager relevante samarbejdsaktører når dette vurderes nødvendigt i forhold til løsning  af  kerneopgaven
 • Du er kulturbærer for et godt arbejdsmiljø
Højskolebakken Thorning og Skals er højt specialiserede afdelinger under Specialområde Autisme, som er Region Midtjyllands tilbud til målgruppen voksne med autisme. Vi tilbyder varierende støttetilbud med individuelle udviklingsmuligheder inden for alle områder af hverdagslivet.

Vil du vide mere?
Vi håber du har lyst til at høre mere om hvem vi er og hvordan vi arbejder.
Konst. afdelingsleder Maria Høgh tlf. 23 46 02 79 daglig leder Torben Hørlück Manø
tlf. 24 66 83 98 er klar til at fortælle mere om koordinator stillingen og her kan du også rekvirere den fulde funktionsbeskrivelse.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og aftale om
Ny Løn. Stillingen er et vikariat på op til et år og vi håber du kan starte 1. april eller snarest derefter. Der er mulighed for forlængelse i stilling evt. som sygeplejerske, pædagog eller ergoterapeut. 
Der må påregnes døgnarbejde med rådighedstjeneste, samt dag/aften arbejdstider og hver 2. weekend. Vi er fleksible hvis du drømmer om en vagtplan uden døgnarbejde.
 
Vi skal have din ansøgning senest den 13. februar og vi  afholder samtaler torsdag og fredag d. 21. og 22. februar.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale