Jobbet "Ph.d studerende til Centre of Anaesthesiological Research, Anæstesiologisk Adeling, Sjællands Universitetshospital Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

En ph.d.- stilling på Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, er ledig til besættelse 1. april 2019 eller efter aftale.  Stillingen er 3-årig og er fuldt finansieret.

Vi søger en dygtig og energisk ph.d.-studerende til varetagelse af forskningsprojekter inden for postoperativ smertebehandling.

Om stillingen og forskningens fokus

Det planlægges, at du som ph.d. studerende vil få selvstændigt ansvar for et spændende randomiseret multicenterforsøg indenfor postoperativ smertebehandling. Du vil få mulighed for at deltage i udvikling af protokollen og projektet, blive oplært i anmeldelser til myndigheder, databaseudvikling, og i relevante aspekter af klinisk forskning. Derudover vil du også få kendskab til en række andre forskningsmetoder inklusiv udførsel af systematiske reviews. Forskningsenheden har stor erfaring med at lede og udføre større multicenterforsøg indenfor både smerte- og intensiv forskning og aktuelt pågår således flere multicenterforsøg i afdelingen.

Som ph.d. studerende vil du indgå i en veletableret forskningsgruppe med aktuelt 1 professor, 2 post-docs, samt 4 ph.d- og 4 forskningsårsstuderende. Vi har et godt forskningsmiljø, hvor vi værdsætter faglig sparring og det forventes dermed at alle ph.d. studerende, ud over at udføre egne studier, bidrager til det akademiske og sociale miljø i afdelingen. Dette involverer deltagelse i undervisningsaktiviteter, oplæring og vejledning af kollegaer, udfærdigelse af fondsansøgninger, ligesom du vil kunne indgå i forskningsenhedens øvrige aktiviteter hvor det er relevant og nødvendigt.

Kvalifikationer

Lægevidenskabelig embedseksamen samt dansk lægeautorisation. Klinisk erfaring vil være en fordel. Dokumenteret tidligere forskningserfaring, evne til at arbejde selvstændigt og målrettet, samt gode samarbejds- og kommunikative evner vil blive vægtet højt. Men det vigtigste er, at du har lyst til at prøve kræfter med klinisk forskning og være projektansvarlig for spændende projekter.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for forskningsansatte læger, indgået mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Stillingen er en fuldtids forskningsstilling.

Ansøgningsprocedure
Øsnker du at søge stillingen skal du trykke på "Søg jobbet" i bunden af annoncen. 

Samtaler vil blive afholdt snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Har du lyst til at høre mere om stillingen så kontakt Professor, ph.d., Ole Mathiesen på mobil 47326321 eller på 23462485, mail: omat@regionsjaelland.dk. Du kan læse mere om Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital på http://www.SUHkoegeanaestesi.dk

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh