Jobbet "Speciallæge til CAMES på Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 25. etage, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Vil du være en del af vores Uddannelses- og Forskningsinstitut, hvor kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen er omdrejningspunkt for vores kursusaktiviteter, forsknings- og udviklingsområder?  
 
Vi søger lige nu en speciallæge på deltid, der har lyst til at være kursusleder og indgå i projektarbejde. Du skal kunne lide at arbejde teambaseret, inter-professionelt, og du skal brænde for undervisning.  
 
Om stillingen
   
Du bliver en del af en engageret personalegruppe med ca. 40 medarbejdere og et stort antal eksterne undervisere.  
 
Dine opgaver inkluderer blandt andet at være kursusleder for kurser – mono- eller tværfaglige i det anæstesiologiske eller akutte område. Stillingen omfatter desuden projektarbejde og dertil relateret undervisning i forbindelse med de mange regionale, tværprofessionelle projekter, CAMES er involveret i.  
 
Om dig
 
Du er speciallæge i anæstesiologi, internmedicin eller akutmedicin med interesse i og erfaring fra det akutte område. Har pædagogisk erfaring og viden samt facilitatoruddannelse. Du er glad for at undervise og har erfaring med simulationsbaseret undervisning.
 
Derudover forventer vi, at du:  
  • er interesseret i eller har erfaring med projektarbejde  
  • har evnen til at indgå og bidrage i tværfaglige teams  
  • har gode formuleringsevner, både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk  
  • er fagligt stærk, tillidsskabende og imødekommende  
  • kan trives med akut problemløsning og af og til præget af ikke planlagte ad hoc opgaver  
  • evner at bygge bro mellem den daglige kliniske hverdag og den teoretisk-praktiske undervisning.  
Vi tilbyder
 
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med en åben, uformel omgangsform med respekt for hinanden og vores mange forskellige styrker både fagligt og personligt.  
 
Vi har et højt ambitionsniveau og en stærk interesse i udvikling og forskning, hvor du selv har stor indflydelse på din egen udvikling og arbejdsopgaver.  
 
Yderligere oplysninger
 
Vil du vide mere om stillingen, er velkommen til at kontakte sektionschef Anne Lippert på telefon 38 68 22 17 eller på mail: anne.lippert@regionh.dk.  
 
Ansættelsesforhold
 
Løn- og ansættelsesvilkår med udgangspunkt i gældende overenskomst med mulighed for forhandling af eventuelle tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer.  
 
Du ansættes i en deltidsstilling eller fuldtidsstilling mindst 15 timer pr. uge til besættelse 1. april 2019 eller hurtigst muligt derefter.  
 
CAMES ligger på to matrikler: På Herlev Hospital og i Teilumbygningen på Rigshospitalet. Du vil blive ansat på CAMES Herlev.  
 
Ansøgningsfrist
 
Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser senest den 19. februar 2019 kl. 12.  
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 10.  
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.  
 
Om os
 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) er et uddannelses- og forskningsinstitut, hvis primære opgave er at øge kvaliteten og sikkerheden af patientbehandlingen på Region Hovedstadens hospitaler. Vores bidrag hertil består dels i at tilbyde et stort spektrum af kurser til sundhedsfagligt personale, dels i forskning og videreudvikling af simulation, uddannelse og patientsikkerhed. Det er således instituttets klare mål at være landets førende inden for simulationsbaseret uddannelse i sundhedsvæsenet.  
 
Læs mere om os her:  
 
Hjemmeside: www.regionh.dk/cames  
Facebook: www.facebook.com/CAMES.regionh