Jobbet "Læger til Akuttelefonen 1813" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Telegrafvej 5, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Ønsker du at arbejde i et dynamisk tværfagligt arbejdsmiljø, hvor der hver dag kræves, at du yder dit bedste, til gavn for regionens borgere? Motiveres du af at lytte, skabe tryghed og sikre borgeren den rette hjælp til rette tid? Og kan du se dig selv arbejde med den akutte del af sundhedsvæsenet, hvor det handler om at rådgive regionens borgere telefonisk? Så er du måske vores nye lægekonsulent eller fastansatte læge til Akuttelefonen 1813.  
 
Nøgleperson ved akut sygdom og skade  
Som læge på Akuttelefonen 1813 er du en del af Danmarks største vagtcentral. Du er tilknyttet et team af speciallæger, læger i hoveduddannelse og sygeplejersker. Der er derfor rig mulighed for sparring med andre læger og sygeplejersker.  
 
Som læge på Akuttelefonen 1813 er dine opgaver, at:  
  • varetage den borgerrettede telefonisk rådgivning og visitation af opkald omkring akut sygdom og skade  
  • rådgive, visitere, diagnosticere og behandle patienter  
  • iværksætte udredning og behandling sammen med de kommunale akutfunktioner på baggrund af opkald fra primær sektor og bosteder  
  • udføre kørende hjemmebesøg med diagnostik, behandling og visitation af patienter med akutopstået sygdom og tilskadekomst  
 
Vi samarbejder tæt med 1-1-2 Præhospital Akutmedicin og AMK-funktionen, der er placeret samme fysiske sted som os. Derudover har vi flere eksterne samarbejdspartnere, som akutmodtagelser og -klinikker i Regionen Hovedstaden, andre medarbejdere i sundhedsvæsnet og andre myndigheder.  
 
Vores veltilrettelagte introduktionsprogram tager højde for din erfaring og dine kompetencer indenfor telefonvisitation og hjemmebesøg. Og har du en almen medicinsk baggrund, er der mulighed for at komme til at varetage funktionen Rådgivende Læge efter gennemførelse af et af vores kompetenceudviklingsforløb.  
 
Vores krav og forventninger til dig  
Vi samarbejder på Akuttelefonen tæt på tværs af fagligheder kompetencer. Vi forventer derfor at du kan indgå i vores tværfaglige team samtidig med du kan udvise en høj grad af selvstændighed. Som læge ved Akuttelefonen 1813 er det derfor også et krav, at du har erfaring med at håndtere patienter med almen og akutmedicinske problemstillinger, med udgangspunkt i, at du enten er:  
  • Speciallæge i almen medicin eller akut medicin  
  • Læge ansat i hoveduddannelsesforløb i almen medicin eller akut medicin  
Vi forventer desuden, at du har interesse for og gerne erfaring med telefonvisitation og kan se dig selv at være med til at udvikle Akuttelefonen 1813. Din aktive deltagelse i virksomhedens kvalitets- og udviklingsarbejde er ligeledes vigtig og værdsat.
 
Som person er du imødekommende og tillidsskabende; du sikrer, at patienten altid kommer i første række og du formår at kommunikere klart og professionelt. Du har en systematisk, struktureret og løsningsorienteret arbejdsform og drives af at arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø. Du er derudover klar på og i stand til at træffe beslutninger i akutte situationer.  
 
Valg af ansættelsesform  
Vi benytter to ansættelsesformer til læger ved Akuttelefonen 1813 for at skabe de bedste rammer for at kunne favne både dine, vores og borgernes behov.  
 
Lægekonsulent – du skal som lægekonsulent minimum have 24 timers vagttjeneste pr. måned hvoraf halvdelen skal lægges i weekender og helligdage og du skal som minimum have en nattevagt pr. 4 uge. Du bliver ansat som timelønnet. Løn (A-indkomst) og ansættelsesvilkår er fastsat gennem aftale indgået af RLTN med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for timelønnede læger ansat til akuthjælp i Region Hovedstaden.  
 
Fastansættelse – du ansættes som afdelingslæge eller overlæge på et fast timeantal. En væsentlig del af tjenesten vil være aften og weekend, men der vil også være mulighed for vagt i dagtid i hverdagene.
 
Vi vægter vores faglige miljø og drift højt, hvorfor vi kun tilbyder ansættelse, hvis man kan indfri ovenstående minimumskrav til vagtdeltagelse. Du planlægger til gengæld selv dine vagter både mht. placering og varighed i tæt samarbejde med vores vagtplanlæggere.  
 
Et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv  
Akutberedskabet i Region Hovedstaden har til formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne. Vores opgaver består bl.a. af at modtage opkald til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 og disponere ambulancer og akutlægebiler. Akutberedskabet står også for planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab.  
 
Virksomheden har primært til huse i Ballerup, men er geografisk spredt på flere destinationer, hvor blandt andet akutlægebilerne har baser. Dit arbejdssted vil være i Ballerup.  
 
Vi investerer i dig  
Som en del af jobbet vil du blive introduceret til dine kollegaers arbejdsopgaver. Vi vægter tværfagligt samarbejde højt, og vi har en arbejdsplads med højt til loftet og en god stemning. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig selv i stillingen til at søge.  
 
Yderligere information  
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Enhedschef på Akuttelefonen 1813, Marie Baastrup på tlf.: 22 67 42 99 eller mail marie.baastrup@regionh.dk. Yderligere oplysninger om 1813 og Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akutberedskabet. Du er også velkommen til at kontakte os om muligheden for at komme på besøg i vagtcentralen og følge en kollega.  
 
Ansøgningsfrist  
Upload din motiverede ansøgning og CV. Vi indkalder løbende til samtaler.