Jobbet "Miljøterapeut søges til barselsvikariat på 1. år. til afdeling Fyrretoppen, Holmstrupgård. Socialpsykiatrisk organisation i stadig udvikling" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Fyrretoppen

Reykjaviksgade 11, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt

Er du pædagog, ergoterapeut eller sundhedsfagligt uddannet? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård afd. Fyrretoppen, Aarhus N søger medarbejder til 37 timers stilling – og måske er det lige præcis dig vi står og mangler! Stillingen er et barselsvikariat på 1. år.

Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger samt intern skole, beskæftigelse, dagtilbud og udslusningstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.


Afdelingen

Målgruppen er svært selvskadende unge. De unge kan have diagnosen Personlighedsforstyrrelser, Skizofreni, ADHD o.a.  De unge er typisk indskrevet på Fyrretoppen i ca. 1-2. år, hvorefter de visiteres til andre tilbud evt. på Holmstrupgård.

Vi tror på at være vedholdende. Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed og at det er i sammenspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Vi forventer, at du har læst på hjemmesiden www.holmstrupgaard.dk  og gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.


Vi tilbyder:
 • Arbejde med nogle spændende unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • At du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis - bl.a. i form af en intern miljøterapi uddannelse
 • Ugentlig supervision, behandlingskonference og personalemøde: Med fokus på at kvalificere praksis
 • En veletableret organisation hvor robusthed er et fælles anliggende
 • En ledelse der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening


Vi ansætter dig, som  
 • Har en relevant uddannelse (pædagog, ergoterapeut, SOSU-assistent eller sygeplejerske) og eventuelt erfaring med målgruppen
 • Udviser indsigt I målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise at du kan omsætte dette til praksis
 • Har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • Er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • Er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • Arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • Har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil


Jobbeskrivelse

Der er som nævnt tale om et barselsvikariat på 1. år.
Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Derudover er det praktiske arbejde i afdelingen ligeledes er en del af den miljøterapeutiske indsats. Du bliver muligvis fast kontaktperson for en ung, men vil samtidigt være del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Særlige ansvarsområder omkring kontaktung er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter hver anden/tredje weekend.
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Torben Bredgaard, tlf. 20 67  79 14


Ansøgningsfrist d. 17. februar 2019
Samtale forventes afholdt d. 26. og 28. februar
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale