Jobbet "Miljøterapeut søges til fast afløser stilling pr. 1.april 2019 til primært afd. Fyrretoppen, Holmstrupgård" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Fyrretoppen

Reykjaviksgade 11, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Er du pædagog, ergoterapeut eller sundhedsfagligt uddannet? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård afd. Fyrretoppen, Aarhus N søger 2 medarbejder til en 20 timers fast afløser stilling – og måske er det lige præcis dig vi står og mangler!

Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger samt intern skole, beskæftigelse, dagtilbud og udslusningstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.


Afdelingen

Målgruppen er svært selvskadende unge. De unge kan have diagnosen Personlighedsforstyrrelser, Skizofreni, ADHD o.a.  De unge er typisk indskrevet på Fyrretoppen i 1. til 2 år, hvorefter de visiteres til andre tilbud evt. på Holmstrupgård.

Vi tror på at være vedholdende. Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed og at det er i sammenspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdeling Fyrretoppen på vores hjemmeside holmstrupgaard.rm.dk. Vi forventer at du har læst på hjemmesiden og gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.Vi tilbyder:
 • Arbejde med nogle spændende unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • At du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • Månedlig supervision, behandlingskonference og personalemøde: Med fokus på at kvalificere praksis
 • En veletableret organisation hvor robusthed er et fælles anliggende
 • En ledelse der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening


Vi ansætter dig, som  
 • Har en relevant uddannelse (pædagog, ergoterapeut, SOSU-assistent eller sygeplejerske) og eventuelt erfaring med målgruppen
 • Udviser indsigt I målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise at du kan omsætte dette til praksis
 • Har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • Er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • Er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • Arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • Har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil

Jobbeskrivelse

Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Derudover er det praktiske arbejde i afdelingen ligeledes er en del af den miljøterapeutiske indsats. Du vil skulle arbejde fortrinsvis aften og weekend. Der er tale om en fast afløser stilling på 20 timer ugentligt med en ansættelse på Holmstrupgård. Der vil være mulighed for at supplere dine faste vagter med mere eller mindre akut/planlagte vagter. Du vil være fast tilknyttet Fyrretoppen, men i perioder, med evt. få indskrevne unge på Fyrretoppen, eller et stort arbejdspres på en af Holmstrupgårds andre afdelinger, kan det blive aktuelt at du skal hjælpe til i andre afdelinger. Som udgangspunkt vil din arbejdstid være kendt 4 uger forud, dog vil du være medarbejderen der afløser det faste personale i f.m. sygdom, afspadsering, ferier, uddannelsesdage m.v., hvilket kan ske med kortere varsel end 4 uger.
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Torben Bredgaard tlf. 20 67 79 14 eller Torbre@rm.dk


Ansøgningsfrist d.17. februar 2019
Samtale forventes afholdt d.  26. og 28. februar 2019


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale