Jobbet "Klinisk Professor og specialeansvarlig overlæge i ortopædkirurgi" er udløbet

Region Nordjylland

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Dit næste skridt

En stilling som klinisk professor i ortopædkirurgi og som specialeansvarlig overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og ortopædkirurgisk afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. maj 2019 eller snarest herefter. Afdelingen varetager opgaver indenfor specialet ortopædisk kirurgi. For nærmere specifikation henvises til Sundhedsstyrelsens specialeplan 2018. Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere som allerede er ansat som overlæge ved Region Nordjylland kun søge det kliniske professorat.

Kvalifikationskrav

Den kliniske professor har sammen med afdelingens lærestolsprofessor ansvaret for afdelingens forskning. Afdelingen ønsker ved ansættelsen at styrke sit nationale og internationale forskningsmæssige og kliniske samarbejde. Derfor lægges der stor vægt på, at ansøger har et solidt nationalt og internationalt netværk.

Afdelingen ønsker at anvende professoratet aktivt i fastholdelse og udbygning af fagområdet ortopædkirurgisk børneortopædi. Ansøger skal derfor besidde unikke kliniske færdigheder indenfor ortopædkirurgisk børneortopædi. Ansøgere med erfaring fra internationale kliniske ansættelser foretrækkes.

Der ønskes en professor med betydelig videnskabelig produktion og erfaring med forskningsledelse, herunder ph.d.-vejledning. Derudover forventes det, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning. Arbejdsopgaverne vil, udover det daglige arbejde i klinikken, omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere. Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitets-relateret arbejde.

Afdelingen ønsker i samarbejde med Aalborg Universitet at levere såvel præklinisk som klinisk forskning, hvorfor der ønskes en professor med såvel præklinisk som klinisk forskningserfaring.

Det forventes, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning, da den kliniske professor kan imødese prægraduat undervisning af lægestuderende på kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet, indenfor eget fagområde. Herudover forventes der endvidere deltagelse i specialets postgraduate undervisningsforpligtelser.

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent.

Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter er gældende og kan ses her, og bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj på tlf. (+45) 9766 6245, Lægefaglig Direktør Michael Braüner Schmidt på tlf. (+45) 9766 1302 eller ledende overlæge Christian Pedersen på tlf. (+45) 9766 2487.

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. specialeansvarlig overlægestilling kan fås ved henvendelse til Susanne Bjørn på skb@rn.dk eller (+45) 9766 1335.

Ansøgningen skal indeholde

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde curriculum vitæ samt fuldstændig publikationsliste. Endvidere ønskes en redegørelse for den hidtidige forskning med henvisning til den vedlagte publikationsliste eller udvalgte dele heraf, forskningsledelse, bedømmelsesarbejde, præ- og postgraduat undervisning samt fremtidige forskningsplaner.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Dini Boer på dbo@adm.aau.dk eller på tlf. (+45) 9940 7307.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.