Jobbet "Autoriseret psykolog/specialpsykolog søges til Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center Ballerup søger en autoriseret psykolog/specialpsykolog med interesse for psykoterapeutisk behandling af spiseforstyrrelser.  
 
Denne stilling giver mulighed for specialiseret oplæring i behandling af spiseforstyrrelser hos erfarne behandlere.  
 
Vi laver en skræddersyet plan for din oplæring.  
 
Dine opgaver vil bl.a. blive: 
  • Psykoterapi individuelt og i grupper 
  • Psykoedukation af patienter og pårørende 
  • Familie- og netværkssamarbejde (par, familie, børn, sagsbehandlere, mv.) 
  • Undervisning af samarbejdspartnere  
  • Første udredende samtaler inklusiv diagnostisk udredning 
 
Landets største center for spiseforstyrrelser 
Behandlingen af personer over 18 år med spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri er fusioneret i 2017, og netop flyttet ind i nybyggede moderniserede lokaler på Psykiatrisk Center Ballerup. Det nye center samler ca. 120 erfarne fagprofessionelle, der arbejder med fælles visitation, udredning og behandling samt kliniknær forskning. Behandlingen varetages i et fusioneret ambulatorium, et dagafsnit og to sengeafsnit med i alt 27 sengepladser. Ambulatoriet er opdelt i 3 behandlerteams, hvoraf det ene, Team 3, har højt specialiseret funktion.    
Spiseforstyrrelsesområdet er et strategisk prioriteret område i Region Hovedstadens Psykiatris forskningsstrategi. I de kommende år vil forskning i spiseforstyrrelser blive prioriteret højt på Psykiatrisk Center Ballerup.  
 
 
Om Team 3 
Stillingen er på 37 timer ugentligt og ledig i team 3 med højt specialiseret funktion. Dette team har tidligere været tilknyttet Rigshospitalet. Team 3 varetager behandling af patienter fra Region Hovedstaden, men også Region Sjælland og resten af landet. Patienterne har overvejende svær anoreksi, ofte langvarig og med høj grad af komorbiditet.  
 
Team 3 varetager langvarige psykoterapeutiske forløb i flersporet behandling af såvel psykologiske som somatiske og sociale problemstillinger indenfor spiseforstyrrelser.  
I øvrigt har teamet et særligt mor-barn tilbud og et tilbud ved langvarig anoreksi. Teamet har et tæt samarbejde om den rehabiliterende indsats med specialiserede bosteder. Behandlingen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem læger, psykologer, diætister, socialrådgiver og sygeplejersker.  
I det psykoterapeutiske arbejde inddrages elementer fra forskellige psykologiske tilgange, herunder psykodynamisk, kognitiv, dialektisk adfærds- og mentaliseringsbaseret terapi.  
 
Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde højt med direkte kommunikation og respekt for hinandens faglighed.  
 
Om Psykiatrisk Center Ballerup, PCB: 
PCB er et moderne hospital med ca. 700 ansatte og hovedfunktioner inden for akut modtagelse, døgn-, dag- og ambulant behandling. PCB har specialfunktioner inden for behandling af spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri. Vi arbejder tæt sammen med Herlev Hospital bl.a. via udbygget tilsynsfunktion og undervisning. Vi har præ- og postgraduat uddannelse på alle niveauer.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 
Afsnitsleder Lene Kiib Hecht, telefon 5140 9556, mail: lene.kiib.Hecht@regionh.dk eller  
Chefpsykolog Juno Calmer, telefon 3864 6070, mail: juno.calmer.01@regionh.dk eller 
Teamkoordinator Agnieszka Nielsen, telefon 3864 7085, mail: Agnieszka.nielsen@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist den 18. februar 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. februar 2019.
 
Ansøgning, CV og relevante eksamensdokumenter bedes sendt online via link.