Jobbet "Radiograf/røntgensygeplejerske til Brystklinikken, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som radiograf/røntgensygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Brystklinikken i Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. april 2019 eller efter aftale.
Stillingen er på 37 timer pr. uge med fortrinsvis dagvagter.

Om stillingerne
Om dig
  • Du har autorisation som radiograf eller røntgensygeplejerske
  • Du har lyst til at arbejde med kliniske mammografier og andre undersøgelser i et tæt samarbejde med radiologen
  • Erfaring med mammaradiologi vil være en fordel.
  • Du har lyst til at arbejde selvstændigt med høje krav til billedkvalitet i tæt samarbejde med radiolog
  • Du har lyst til også at arbejde i Røntgen og Skanning.
  • Du er god til at samarbejde loyalt og respektfuldt i et tværfagligt miljø
  • Du er positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde og overskud
  • Du har lyst til at arbejde et sted, hvor udvikling og kvalitet er i højsædet
  • Du har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende
  • Du kan bevare overblikket i travle situationer

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse på radiograf her.

Om afdelingen
Mammaradiologien og mammakirurgien for den vestlige og nordøstlige del af regionen er beliggende i Viborg. Vi har et godt og nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og –onkologi,

Fremtidens Akuthospital i Viborg
Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgere. Det aktuelle radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning og røntgen med tilhørende interventioner.

Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midts område og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.

Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. digitalt diktat med talegenkendelse. I Viborg er der allerede fuld digital integration med Midt-EPJ

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2016 130.000 radiologiske undersøgelser og behandlinger (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.

Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for begrænsninger. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling, og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende hverdag ved egen og fælles kraft.

Hos os er der mulighed for specialisering i mammaradiologi, oplæring og kompetenceudvikling, i både Brystklinikken og Røntgen og Skanning.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Silkeborg samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland fraset universitetshospitalerne.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen & Skanning.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Heidi Møller Håkansson på tlf. 2464 3498

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag d. 17. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 4. marts 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.