Jobbet "Stud.med. sommerferievikarer til Psykiatrien i Aalborg" er udløbet

Region Nordjylland

Læger Syd - Almen voksen

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Stud.med. sommerferievikarer (8. sem. skal være bestået) til Aalborg Universitetshospital – Voksenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd.
  
Vi har brug for ekstra hænder henover sommeren og søger derfor medicinstuderende pr. 1. juli 2019 eller efter nærmere aftale.
 
Du vil som udgangspunkt blive tilknyttet et af vores 6 almenpsykiatriske sengeafsnit, hvor du efter grundig oplæring skal indgå i den daglige drift af afsnittet i ferieperioden. Ansættelsen er i dagtjeneste på hverdage på fuld tid. Vi er meget fleksible og tager i planlægningen et stort hensyn til ønsker om arbejdstid og fridage.
 
Vi lægger naturligvis vægt på gode faglige kvalifikationer samt gode samarbejdsevner.
 
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Dertil kommer vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse og en omfattende ambulant funktion. Dertil kommer en retspsykiatri, og en børne- og ungdomspsykiatri.
 
I Klinik Psykiatri Syd, voksenpsykiatrien, arbejder vi med specialisering for at øge kvaliteten i behandlingen og give mere målrettede og ensartede patientforløb. For derudover at sikre mere sammenhængende patientforløb, er der oprettet fire afdelinger omkring de specifikke målgrupper og opgaver: Afdeling for Mani og depression, afdeling for Psykose, afdeling for Angst og personlighedspsykiatri, samt afdeling for Akut psykiatri.
 
Akut psykiatri, Mani og depression, Angst og personlighedspsykiatri er samlet på Mølleparkvej i Aalborg C, mens afdeling for Psykose har til huse på Brandevej i Aalborg Øst.
 
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Inger Brødsgaard tlf. 51 16 94 90 eller e-mail i.broedsgaard@rn.dk.
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Ansættelse: 1. juli til 31. august 2019 eller efter aftale.
 
Ansøgningsfrist: Onsdag den 20. februar 2019.
 
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 27. februar 2019.