Jobbet "Ved gynækologisk/obstetrisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, bliver to uklassificerede 1 årige stillinger ledige til besættelse 1. maj 2019" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
 
Vi tilbyder: 
 • En afdeling med stort fokus på uddannelse, et godt læringsmiljø i trygge rammer og god opbakning
 • Supervision i hverdagen grundet stort antal speciallæger i forhold til antal uddannelseslæger
 • Gode muligheder for at tilegne sig færdigheder inden for diagnostik og behandling af akutte og ambulante gynækologiske og obstetriske patienter
 • Gode muligheder for at opnå undervisningserfaring i undervisning af forskellige faggrupper (sygeplejersker, læger og studerende)
 • Mulighed for at deltage i udarbejdelsen af instrukser / regningslinjer i afdelingen
 • Målrettet karrierevejledning
 
 
Om afdelingen: 
 
Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, har et opland på ca. 220.000 borgere. Afdelingen er velfungerende, stiler mod at skabe gode og sammenhængende patientforløb med fokus på professionalisme og faglig udvikling.  
 
 • Lægestaben består af 14 speciallæger og ca. 10 yngre læger
 • Ca.1900 fødsler pr. år 
 • Stort obstetrisk og gynækologisk ambulatorium med dertil hørende operativ aktivitet i såvel ambulant som stationært regi 
 
Vi forventer: 
 
 • At du er dynamisk med interesse for det gynækologiske-obstetriske speciale 
 • At du er engageret og kan lide klinisk arbejde 
 • At du er god til at kommunikere og samarbejde
 • Ønske om at deltage i forskning vil være en fordel 
 • At du indgår i 9-skiftet 2-holdsdrift med vagt på tjeneste sted

   
Løn og ansættelsesvilkår: 
 
I henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 
Yderligere informationer 
kan rettes til ledende overlæge Sidsel Elisabeth Bøggild Ipsen, telefon 20772380 eller e-mail Sidsel.Elisabeth.Boggild.Ipsen@rsyd.dk. Du kan læse mere om afdelingen her.  
 
Ansøgning:
 
Ansøgning, bygget op omkring de 7 lægeroller, og CV sendes via nedenstående link senest d. 30.marts 2019. 
 
Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig?  
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne. Det er et stort akutsygehus med en nybygget og velfungerende FAM, som fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde for at opnå optimalt patientfokus og effektive patientforløb. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset, der bygges ny sengebygning, som tages i brug i 2019/20, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel.