Jobbet "Afsnitledende overlæge til Distriktspsykiatrien Syd, Psykiatrisygehuset i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Vi søger en afsnitsledende overlæge til Distriktspsykiatrien Syd, Slagelse                  

DPC SYD betjener kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse, derudover er der tilknyttet 2 regionsfunktioner, affektive tilstande og oligofreni.

Du vil indgå i et lederteam med afdelingssygeplejersken og skulle lede ca. 35 personer, primært sygeplejersker, sekretærer, psykologer og læger.

Vil du være en del af en moderne psykiatriorganisation, der har ambitioner om høj faglig kvalitet og sammenhængende patientforløb? På udkig efter moderne psykiatri med et stærk fagligt miljø?

Vi synes selv, vi tilbyder en spændende stilling, og vi håber at du, sammen med teamet i Distriktspsykiatrien, vil give patienterne en god behandling.

Vi arbejder med udviklingen af en recovery-orienteret psykiatri med brugerinddragelse på alle niveauer og sammenhæng i alle patientforløb. En psykiatri, hvor patienterne gerne vil modtage behandling, og medarbejderne gerne vil arbejde.

Du prioriterer dialog og samarbejde med patienter og pårørende og får en arbejdsplads med engagerede kollegaer, god mulighed for indflydelse på egne opgaver og rig mulighed for at påvirke teamets arbejde med gode ideer. Du har fokus på et godt arbejdsmiljø med nærvær og arbejdsglæde. Vi lægger vægt på en kultur præget af dialog og respekt.

Psykiatrien vest består af to psykiatriske klinikker, én i Slagelse og én i Holbæk. Seks distriktspsykiatriske ambulatorier fordelt på geografierne Slagelse, Sorø, Ringsted, Kalundborg, Holbæk og Nykøbing Sj., opdelt i 2 ledelsesmæssige enheder, DPC SYD (Slagelse, Ringsted og Sorø), DPC Nord (Holbæk, Kalundborg og Nykøbing).

Sengedelen består af to integrerede afsnit og to intensive afsnit, derudover en akutmodtagelse med 12 senge.

Vi skal her i 2019 etablere et akut team og er i gang med 2 satspuljeprojekter omhandlende samarbejde på tværs af sektorer og nedbringelse af tvang.

Vi har netop fået ansat en professor, så forskningen begynder at spire hos os.

Vi tilbyder dig

En spændende stilling med stor selvstændighed og god mulighed for sparring af ledelsesmæssig og faglig karakter og en arbejdsplads i konstant udvikling.

Dine faglige kvalifikationer

  • Du er uddannet speciallæge i Psykiatri
  • Du har ledelsesmæssig erfaring eller særlig lyst til at få erfaring med ledelse

Vi forventer at du

  • Kan arbejde med og i konstante forandringer, og se mulighederne i nye tiltag
  • Samarbejde med netværk
  • Har lyst til at undervise

Dine personlige evner

  • Overblik i den komplekse hverdag
  • Kan arbejde selvstændigt og skabe handling på beslutninger
  • Kan skabe engagement og arbejdsglæde
  • Har lyst til at initiere faglig udvikling

Der kan i øvrigt til stillingen være tale om vejledningsopgaver i forbindelse med yngre lægers videreuddannelse (KBU, I, A/P og H-læger) samt undervisningsopgaver både monofagligt og tværfagligt.

 Vi tilbyder fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Kom gerne på besøg

Du er meget velkommen til at komme på et uforpligtende besøg, eller du kan ringe og høre nærmere hos ledende overlæge Birgitte Welcher, 93 57 00 83, ledende overlæge med koordinerende funktion Kristen Kistrup, 30 57 44 72 eller afdelingssygeplejerske Pia Kjær, 9357 7830.

Yderligere oplysninger

Stillingen er på overlægeoverenskomst 37 timer pr. uge og ønskes besat snarest.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Psykiatrien i Region Sjælland indhenter straffeattest (§22) ved alle ny ansættelser.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

https://www.regionsjaelland.dk/kampagner/detgodelaegeliv/Sider/Det-gode-laegeliv.aspx

 

 

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.