Jobbet "Speciallæge i medicinsk gastroenterologi, Medicinsk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Har du lyst til nye udfordringer er her en mulighed!

Sygehuset har en overskuelig størrelse, vi kender hinanden og har et godt samarbejde på tværs af både afdelinger og specialer – både kollegialt og fagligt.

Afdelingen råder over 160 senge med følgende specialer: gastroenterologi, geriatri, lungemedicin, nefrologi, kardiologi og endokrinologi. Kirurgerne fra Køge driver omfattende udefunktion som en integreret del af afdelingen.

Gastroenheden råder over 31 senge, en skopi-enhed med 5 lejer samt et ambulatorium som alt sammen deles mellem medicinere og kirurger i et tæt og ukompliceret samarbejde.

Det gastroenterologiske team er lige nu besat med 5 overlæger i gastroenterologi og hepatologi og 1-3 HU-læger i specialet og 1-2 introduktionslæger.

I ambulatoriet ser gastromedicinerne ca. 2.000 patienter årligt. Vi varetager primært patienter med inflammatorisk tarmsygdom, lever- og pancreaslidelser samt øvrig øvre gastroenterologi. Der udføres årligt ca. 5000 endoskopier og ca. 2000 procedurer: ØGD, koloskopi, sigmoideoskopi og behandlingsprocedurer som varice-banding, polypectomier, argonbeaming og NAPS-procedurer. Hertil kommer abdominal og endoskopisk ultralyd især med fokus på tarmen hos IBD-patienter samt kapselendoskopi.

Afdelingen er klassificeret som hovedfunktionsenhed (HFE) i videreuddannelsen i intern medicin: Gastroenterologi/hepatologi.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med de andre gastroenheder både i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på bred gastroenterologisk erfaring og interesse. Ansøgerne vil efter nærmere aftale få tillagt ansvar for udvalgte faglige og ledelsesmæssige opgaver.

Stillingen ønskes besat med en afdelings- eller overlæge-kvalificeret speciallæge i intern medicin: Gastroenterologi/hepatologi, som med sine faglige og videnskabelige kvalifikationer kan videreudvikle det gastroenterologiske/hepatologiske speciale.

Vi tilbyder en fleksibel arbejdstilrettelæggelse ligesom vi gerne vil imødekomme muligheden for at vedligeholde og udvikle særlige interesseområder. Der er mulighed for transport fra København hver dag (bus tur/retur) samt overnatning på vort personalehotel.

På Nykøbing F. Sygehus ønsker vi at være et inspirerende, udviklende og eftertragtet uddannelsessted i kraft af klinisk undervisning af høj faglig standard. Vi forventer, at du vil bidrage til at fastholde afdelingens rigtigt gode uddannelsesmiljø ved at engagere dig i supervision og udmøntning af de yngre lægers videreuddannelse.

Vi ønsker at være første valg for borgerne i området. Nykøbing F. deltager i en række spændende projekter så som ”Befolkningsundersøgelsen på Lolland Falster” og ”Broen til bedre sundhed”. Der er et tæt samarbejde med Primær Sundhed i Region Sjælland, Guldborgsund og Lollands kommuner Kommune.

Du er velkommen til at ringe, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres.

Ansøgningen skal udfærdiges i.h.t. Sundhedsstyrelsens beskrivelser af de syv lægeroller.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.