Jobbet "Psykolog søges til Tværfagligt Smertecenter, Næstved Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Dit næste skridt
 

Tværfagligt Smertecenter har eksisteret siden 2014 og består af sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver, læger og sekretærer. I alt er vi 19 medarbejdere, som har opbygget et rigtigt godt team, der med udgangspunkt i et tværfagligt samarbejde har fået styrket tilbuddene til vores patientgruppe.

Vi har igennem de knapt fem år, vi har eksisteret, været i stadig udvikling.

Vi kan i dag tilbyde forskellige former for undervisning til patienterne, såsom introduktionsmøder med forberedende opgaver til patienterne, smerteskole, mindfulness, respirationskurser, søvnhold og fibromyalgihold. Vi har yderligere holdundervisning på tegnebrættet i forhold til mænd, sexualitet og pårørende.

Vi afprøver nye medicinske behandlingsmuligheder, og vi har gjort journaloptagelsen mere tværfaglig.

Stillingen som psykolog indebærer, at du bliver en del af den udvikling, der allerede er i gang for så vidt angår patientkontakt, undervisning, uddannelse, forskning og ikke mindst samarbejde med gode kolleger.

Hvis du overvejer at søge stillingen, er du meget velkommen til at besøge os og få et indblik i vores arbejde i smertecentret. Du kan også orientere dig nærmere her

 

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, at du:

 

 • Har viden om kognitiv terapi eller er villig til at lære det, mhp at benytte terapiformen som én af metoderne til behandling af de kroniske smertepatienter
 • Uddannelse eller erfaring med mindfulness er en fordel, men ikke et krav
 • Besidder en personlig modenhed og formår at bevare ro og overblik
 • Vil medvirke til at udbygge de tværfaglige tilbud til patienterne
 • Gerne har erfaring fra arbejde med patienter med kroniske lidelser
 • Har gode kommunikative, samarbejdsmæssige og pædagogiske evner
 • Lyst til at arbejde på en arbejdsplads under stadig udvikling og forandring
 • Sætter pris på at arbejde selvstændigt, samt som en del af et tæt tværfagligt team
 • Er villig til at påtage sig opgaver, der ikke fordrer specialviden, men som er medvirkende til at få et tværfagligt team til at være velfungerende
 • Er interesseret i at medvirke til udvikling af forskningstradition i klinikken

 

Dine arbejdsområder vil bl.a. være, at:

 • Deltage i planlægning, udvikling og udførelse af den tværfaglige behandling, herunder individuelle forløb samt gruppebehandling i relation til kroniske smertepatienter
 • Medvirke til kvalitetssikring og akkreditering af behandlingen
 • Deltage i det regionale netværk for psykologer som arbejder med kroniske smertepatienter
   

Du refererer til afdelingsledelsen for Anæstesiologisk Afdeling Næstved-Slagelse-Ringsted.

Anæstesiologisk Afdeling i øvrigt samt sygehuset generelt

Anæstesiologisk Afdeling i øvrigt samt sygehuset generelt Afdeling på NSR sygehuse er en nyfusioneret afdeling med velfungerende afsnit på Næstved Sygehus, Slagelse Sygehus og Ringsted Sygehus. Afsnittene i Næstved og Ringsted varetager helt overvejende elektive patientforløb, mens Slagelse som akutsygehus også har en elektiv produktion.  Målet for Næstved er at blive regionens førende hospital indenfor elektiv kirurgi. Anæstesiologisk Afdeling på Næstved omfatter: Anæstesi- og Operationsafsnit, Sterilcentral, Opvågnings- og observationsafsnit, Sammedagskirurgisk Afsnit og Smerteklinik.

Der gives årligt ca. 7.500 anæstesier hvoraf ca. 1.000 anæstesier/analgesier ydes til ambulante patienter. Derudover varetager afdelingens speciallæger tjenester på Psykiatrihospitalet Oringe i Vordingborg og på Ringsted Sygehus.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretariatsleder Pia van der Watt på mail piev@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist: 21.02.2019. Der vil være ansættelsessamtaler  i uge 9.

 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave