Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Sengeafsnit for affektive lidelser (A2)" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Regionspsykiatrien Midt (Viborg)

 
Vi søger en social- og sundhedsassistent til en fast stilling fra den 1. maj 2019 eller snarest herefter. Stillingen er på 32 timer i blandede vagter.
 

Om afsnittet:
Sengeafsnittet har 11 sengepladser og har til huse i en af de gamle "bondegårde" ved Viborg søerne – et afsnit med byens bedste udsigt og i dejlige og rolige omgivelser.
 
 • Vi er et åbent afsnit med mulighed for skærmning via døraflåsning
 • Vi har et tæt samarbejde med andre afsnit og klinikker i Regionspsykiatrien Midt og med kommunale tilbud
 • Vi er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, rengøringsassistenter og sekretær
 • Vi indgår i fælles alarmtilkald til alle afsnit
 • Vi arbejder med udredning, diagnosticering, medicinering, samtaler, aktivering, strukturering, netværk og meget andet ud fra kognitive og miljøterapeutiske principper samt ud fra nøgle- og kontaktpersonsfunktioner
 
Vi kan tilbyde:
 • Et arbejde med stor menneskelig kontaktflade, hvor du kan gøre en forskel
 • Stort fokus på et godt arbejdsmiljø og faglig og personlig udvikling
 • Oplæring i og øvelser i konflikthåndtering
 
Vi søger en kollega, som:
 • Har erfaring med psykiatri og er interesseret i at arbejde med affektive patienter
 • Er en erfaren bruger af PC og gerne med kendskab til MidtEPJ
 • Kan bevare overblikket i en til tider travl og uforudsigelige hverdag
 • Kan deltage i alarmtilkald
 • Kan rumme emotionel adfærd og udvise ro i konfliktfyldte situationer
 • Kan arbejde selvstændigt og samarbejde tværfagligt
 • Har evne til at arbejde med refleksion og selvrefleksion, herunder indgå i supervision
 • Skal deltage i vejledning af studerende og elever
 • Er positivt deltagende i at udvikle afdelingens værdier, holdninger og sygepleje

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Charlotte Toft pr. mail chafri@rm.dk og på telefon 23678964.
 
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes digitalt via stillingsopslaget og skal være os i hænde senest onsdag den 13. marts 2019.


Ansættelsessamtaler afholdes hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.


Om Regionspsykiatrien Midt
Regionspsykiatrien Midt har ansvaret for både den stationære og ambulante psykiatriske behandling af voksne (18+) patienter i Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.
 
Afdelingen har et samlet budget på ca. 290 mio. kr. og ca. 550 ansatte.
 
Pr. 1. maj 2018 er afdelingen normeret til 115 sengepladser fordelt på:
 
Sengeafsnit for affektive lidelser A1 (12 pladser), inkl. et Team for ECT
Sengeafsnit for affektive lidelser A2 (11 pladser)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P0 (14 pladser+ 4 lavintensive senge)
Sengeafsnit for psykotiske lidelser P2 (14 pladser)
Sengeafsnit for intensiv behandling og observation M1 (14 pladser)
Sengeafsnit for særlige pladser S1 (14 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R2 (12 pladser)
Sengeafsnit for retspsykiatri R1 (20 pladser fordelt på 2 etager, heraf én etage med rehab-pt).
 
 
Desuden har afdelingen en række ambulante klinikfunktioner fordelt i både Viborg, Silkeborg og Skive.
 
- Klinik for intensiv ambulant behandling
  Team for OCD og angstlidelser 
- Klinik for affektive lidelser: 
    Team For affektive lidelser
    Team for ældrepsykiatri     

- Klinik for psykotiske lidelser:
    Team for vurdering og udredning
    Team for psykotiske lidelser 
    Team for ADHD
    Team for nyopdaget skizofreni 
    Team for patienter med misbrug og patienter med dom
- Klinik for retspsykiatri

De ambulante funktioner i Silkeborg er organiseret i et samarbejde med Silkeborg Kommune i Psykiatriens Hus, som omfatter: Psykoseteam, affektivt team, døgndækkende hjemmebehandlerteam, akutte døgnpladser, ADHD- og rusmiddelteam, team for personlighedsforstyrrelser, OCD og angstteam og udredningsteam. 

Endelig er PCV (Psykiatrien Centrale Visitation) i Silkeborg ledelsesmæssigt en del af Regionspsykiatrien Midt.
 
Afdelingen har klassificerede U-stillinger, som I-stillinger og H-stillinger i speciallægeuddannelsen. Endvidere som AP-læger, basislæger, neurologer, akutlæger og medicinstuderende. Desuden varetages undervisning af specialpsykologer.
 
Afdelingen har elektronisk patientjournal med både journal- og medicinmodul. Kliniske instrukser, retningslinjer og vejledninger er tilgængelige i en internet-baseret dokumentsamling (e-Dok). 
 
 
Få et indtryk af afdelingens Viborg-del gennem 10 små reportager i TV-MIDTVESTs udsendelsesrække Søndersøparken 1, sendt i efteråret 2014: http://www.tvmidtvest.dk/ (indtast i søgefeltet på denne side Søndersøparken 1)
 
 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale