Jobbet "Psykologstillinger hos Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Toldbodhusevej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Idet flere behandlere i det tværfaglige team har søgt nye udfordringer, er der nu mulighed for at udbyde tre vikariater i Team for personlighedsforstyrrelser, traumer og sexologi. Et vikariat er treårigt og ønskes besat af en specialpsykolog, de øvrige er kliniske psykologstillinger er et toårigt vikariat og et vikariat på et halvt år.
 
Om Teamet 
Teamet har til huse i Lokalpsykiatrien ved Odense havn, der blev indviet i marts 2018. Psykologerne vil afhængigt af kvalifikationer skulle arbejde med assesment og psykoterapi af personlighedsforstyrrelser og traumer, fx PTSD. Personalet er tværfagligt sammensat og udgøres af ca. 25 personer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og lægesekretærer. Det kliniske personale er i de fleste tilfælde psykoterapeutisk uddannet. Metodemæssigt er afsnittet præget af gruppeanalytisk og mentaliseringsbaseret tænkning og metode, men teamet er i færd med en omstilling, hvor psykoedukation og mere adfærdsorienterede metoder også er ønskelige, idet vi skal tilpasse os patienter med et ofte lavt funktionsniveau.  
 
Om stillingen 
Vi søger psykologer med psykiatrisk klinisk erfaring og gerne med kendskab til SCID-V udredning og psykologisk testning generelt. Psykologerne vil afhængigt af erfaring og uddannelse skulle foretage assesment-samtaler med henblik på oplæg til diagnostisk afklaring, og der vil også i nogen udstrækning blive mulighed for en række psykoterapeutiske forløb, primært i form af gruppeterapi og psykoedukation i samarbejde med en coterapeut. 
 
I det daglige kliniske arbejde følger psykologen arbejdsrytmerne i afsnittet og refererer til afsnittets behandlingsansvarlige overlæge. Omkring teamets organisatoriske forhold er der også tilknyttet en funktionsleder. 
 
Personalemæssigt refererer psykologen til ledende psykolog og vil have en psykolog-kollega-gruppe på i alt 4-6 psykologer i teamet og ca. 25 psykologer i alt, der arbejder i andre teams i Lokalpsykiatrien eller på sengeafsnit på hospitalet. Der er fælles psykolog-personalemøder en gang pr. måned, intern psykolog-supervision og undervisning onsdag morgen sammen med læger fra hospitalet. 
 
Som psykolog i afdelingen har man undervisnings- og forskningsforpligtelse i mindre udstrækning. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
I henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger  
Kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Torben Bæk Klein tlf.: 99448910  eller overlæge Henriette Bruun tlf.: 99445400.
 
Ansøgningsfrist  
Fredag den 22.02, kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler 
Ansættelsessamtaler finder sted tirsdag den 26.02.2018 
 
Ansættelsestidspunkt 
1. marts 2019 eller snarest derefter.