Jobbet "Reservelæge til introduktionsstilling i intern medicin, Medicinsk Afdeling, Herlevmatriklen " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
En 1-årig introduktionsstilling ved Medicinsk Afdeling, Herlev matriklen, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019. 
 
En ansøger med grundlæggende kendskab til intern medicin vil blive foretrukket. 
 
Medicinsk afdeling varetager specialerne endokrinologi, geriatri, lungemedicin og infektionsmedicin. Derudover har afdelingen det lægelige ansvar for modtagelse og behandling af matriklens akut indlagte medicinske afdelinger.  
 
Udenfor vagt i dagtid, har du mulighed for efter eget ønske at vælge, hvilket speciale du vil tilknyttes.  
 
I vores Akutmodtagelse vurderes og behandles patienter med et meget bredt og varieret udbud af sygdomme. I afdelingens sengeafsnit arbejder vores læger på alle uddannelsesniveauer under supervision af de tilknyttede overlæger. 
 
Hvad enten du har vagt eller almindelig dagfunktion på et af vores medicinske sengeafsnit, vil du opleve at arbejde i teams med fokus på hurtig diagnostik og behandling – og med høj faglig standard, sammenhængende patientforløb, uddannelse og supervision som væsentlige omdrejningspunkter. Endelig vil der i et vist omfang være mulighed for at deltage i afdelingens forskningsaktiviteter.  
 
Stillingen vil derfor give dig en bred introduktion til det intern medicinske område. Vi prioriterer i den forbindelse gode patientforløb, godt arbejdsmiljø og uddannelse højt. Afdelingen har bl.a. 3 uddannelsesansvarlige overlæger og 2 UKYL’er på hver matrikel.  
 
Dit arbejde vil primært bestå i akut medicinsk udredning og behandling i Akutmodtagelsen, samt stuegange på medicinsk sengeafsnit. Der vil også i et vist omfang være mulighed for ambulant arbejde i et af vores specialambulatorier. Du vil indgå 8-skiftet vagt i 2-holdsdrift. 
 
Vi forventer et fagligt engagement, og at du bidrager til at fastholde vores gode arbejds- og kollegiale miljø på afdelingen. I afdelingens sengeafsnit arbejder vores læger på alle uddannelsesniveauer under supervision af de tilknyttede overlæger. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til  
Ledende overlæge Finn Rønholt, telefon 38 68 13 13 eller mail: finn.roenholt@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist 
Send ansøgning med curriculum vitae samt kopi af autorisation via link på denne side senest den 14. februar 2019