Jobbet "Afdelingslæge Ortopædkirurgisk Afdeling, traumeteamet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Hillerød Hospital er Akuthospital i planområde nord i Region Hovedstaden. Vi har en stor Akutmodtagelse, som modtager områdets traumer - fraset de som kører direkte til Traumecenteret på Rigshospitalet. Ansøgeren skal derfor kunne varetage denne opgave og udføre mange forskellige akutte ortopædkirurgiske operationer samt almindeligt afdelingsarbejde.  
Ortopædkirurgisk Afdeling varetager den ortopædkirurgiske behandling i hele Planområde Nord og omfatter traumatologi, alloplastikkirurgi, håndkirurgi, børneortopædi, fod/ankel kirurgi, idrætskirurgi og skulder/albue kirurgi hos såvel børn som voksne.  
Afdelingslægen vil udover varetagelse af den akutte ortopædkirurgi og alment afdelingsarbejde, blive tilknyttet afdelingens fagområde indenfor behandlingen af traume patienter, hvor afdelingslægen skal indgå i teamsamarbejde med de speciallæger der varetager fagområdet . En ansøger med interesse for og erfaring indenfor traumeområdet vil blive foretrukket. 
Ansøgeren skal være bredt funderet i akut ortopædkirurgi og vil få mulighed for at udvikle specielle interesse områder. 
Afdelingen ønsker ligeledes at styrke den forskningsmæssige profil.  
 
Stillingen som afdelingslæge ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2019, eller efter aftale.  
Ansøgeren skal være speciallæge i ortopædisk kirurgi. 
 
Stillingen er forbundet med bagvagt i Hillerød, vagten er med rådighed fra bolig, der indgår aktuelt 16 personer i rullet. 
Det forventes, at ansøgeren deltager i vedligeholdelse og udvikling af fagområdet, den videnskabelige aktivitet samt præ- og postgraduat uddannelse. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Leif Berner Hansen telefon 48 29 36 00 / e-mail leif_berner_hansen@regionh.dk.    
 
Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitæ.  
 
Ansøgning og bilag sendes via nedenstående link
 
Ansøgningsfrist:  15. marts kl. 12.00