Jobbet "Specialpsykolog til døgnafsnit med intensive pladser ved Psykiatrisk Afdeling Middelfart, Retspsykiatriske sengeafsnit" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Dit næste skridt
En stilling som specialpsykolog i retspsykiatriske døgnafsnit med intensive pladser er ledig til besættelse pr.1. april 2019 eller snarest derefter.  
 
Stillingen er rettet mod 4 sengepladser til en særligt udfordret målgruppe i retspsykiatrien, der har behov for intensiv behandling. Målgruppen er retspsykiatriske patienter med svære psykiske lidelser og høj risiko for aggression, vold og trusler om vold, samt risiko for tvang.
 
Det er patienter, der ofte har dobbeltdiagnoser, lavt kognitivt funktionsniveau, hyppige genindlæggelser, og som har begået personfarlig kriminalitet, og er i høj risiko for fornyet kriminalitet.  
   
Om Afdelingen 
Psykiatrisk afdeling i Middelfart har i alt 102 sengepladser heraf 84 i retspsykiatrien, hvoraf de 4 pladser skal anvendes til intensiv behandling. Afdelingen behandler patienter inden for det skizofrene og psykotiske område, men varetager udredning og behandling af voksne retspsykiatriske patienter inden for hele ICD-10 spektret.  
 
Retspsykiatrien i Middelfart har desuden landsdelsfunktion vedrørende mentalobservation og specialisteret funktion for behandling af personer, der er dømt for sædelighedskriminalitet. Retspsykiatrien har en regionsdækkende distriktspsykiatri (RDP).  
 
Psykiatrisk afdeling i Middelfart har forsknings- og undervisningsforpligtigelser, og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer og psykologstuderende.  
 
Opgaver
Vi tilbyder et spændende arbejde og varierende arbejdsopgaver. Du vil få oplæring i retspsykiatri, risikoinstrumenter og risikohåndtering, hvis ikke haves. Der vil være mulighed for tværfaglig sparring og mulighed for indflydelse på udviklingen i retspsykiatrien. Vi har en afslappet omgangstone, er gode kollegaer og du vil få et tæt samarbejde med de andre 13 psykologer, heraf 3 specialpsykologer.  
  
Vi søger en specialpsykolog, der kan varetage:  
 • klinisk og diagnostisk psykopatologisk undersøgelses-, behandlings- og forløbsplanlægning  
 • psykologisk behandling individuelt og i gruppe  
 • individuel psykoedukation tilpasset patientens tilstand  
 • at kortlægge reaktionsmønstre og kriseadfærd med henblik på tidlig intervention  
 • at udarbejde risikovurderings- og håndteringsstrategier
 • at have fokus på vredeshåndtering
 • at fremme og sikre at den samlede indsats tager udgangspunkt i patientens og de pårørendes ønsker og ressourcer
 • tværfaglig supervision af andre faggrupper, der behandler de 4 intensive patienter

Vi forventer følgende kompetence- og uddannelseskrav:  

 • Specialpsykolog indenfor voksenpsykiatri  
 • Interesse i og/eller erfaring med retspsykiatri  
 • Erfaring med psykoterapi  
 • Erfaring med tværfaglig supervision og undervisning  
 • Gode samarbejdsevner og er psykisk robust  
 • Gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt  
 • En positiv selvstændig tilgang til arbejdsopgaver, kolleger, ledelse og samarbejdspartnere  


Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst:
Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (10 år tilbage i tiden) med indhentet samtykke fra den, der ansættes. 

Vil du vide mere om stillingen:  
Er du velkommen til at kontakte ledende psykolog Mette Brinck-Jensen, 2921 5412 eller mette.brinck-jensen@rsyd.dk.  
 
Ansøgningsfrist den 22. februar 2019.
 
Vi forventer at holde samtaler den 26. februar 2019. 

Vi glæder os til at høre fra dig!