Jobbet "Ortopædkirurgisk overlæge til Bornholms Hospital " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ullasvej 8, 3700 Rønne

Dit næste skridt
 
Om stillingen:   
Stillingen ønskes besat med speciallæge i ortopædisk kirurgi med bred kompetence indenfor ortopædkirurgi, og et ønske om at være med til at sikre Bornholms patienter gode muligheder for ortopædkirurgisk behandling på øen. Stillingen indebærer at overlægen overtager ansvaret for hoftekirurgi på BoH, samt tilrettelægges af traumatologiske forløb i tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge. Nærmere stillingsindhold, inklusive uddannelsesforpligtelse, aftales ved ansættelse. 
Stillingen kan udbydes deltid eller fuldtid. 
Den ortopædkirurgiske overlæge indgår med afdelingens øvrige ortopædkirurgiske overlæger i et team med ansvar for alle ortopædkirurgiske patienter på hospitalet.  
Stillingerne indebærer vagt udenfor tjenestested. Indplacering i vagt følger overenskomsten for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Stillingen ønskes besat fra 01.04.19.  
 
Hvem er vi: 
Bornholm Hospitals Afdeling for Kirurgi er en blandet kirurgisk afdeling med 3 selvstændige specialer: Ortopædisk kirurgi, Parenkymkirurgi og Gynækologi-Obstetrik.   
 
Afdelingen er normeret til 12 fuldtids speciallægestillinger og 9 yngre læger under uddannelse. Hospitalet har en udbygget konsulentvirksomhed og samarbejde med eksterne speciallæger.    
 
Afdelingen består af et sengeafsnit med 28 senge, og et kirurgisk ambulatorium, fordelt på de 3 specialer. I det dagkirurgiske afsnit er 10-15 behandlingspladser. 
 
Ortopædkirurgisk team varetager udredning og behandling af planlagte og akutte patienter med ortopædkirurgiske lidelser, herunder ortopædisk traumatologi og akut ortopædi. Afdelingens ortopædkirurgiske overlæger har hovedinteresseområder indenfor akut ortopædi, traumatologi, artroskopisk kirurgi og knæ- og hoftealloplastikkirurgi. De ortopædkirurgiske overlæger deltager i hospitalets behandlingsteam om diabetiske fodproblemer.  Herudover er der en supplerende konsulentvirksomhed til varetagelse af udredning og kirurgisk behandling af lidelser i fod og ankel.  
Afdelingen har et moderne og veludstyret operationsafsnit, hvor hvert speciale har deres egne operationsstuer i dagtid. 
 
Afdelingen har lægelig uddannelsesforpligtigelse indenfor den kliniske basisuddannelse og hoveduddannelsesstillinger i almen medicin.   
 
Med stillingen følger en travl og spændende hverdag sammen med engagerede og kompetente medarbejdere og kolleger. En uhøjtidelig omgangstone i et åbent miljø med tæt dagligt samarbejde sikrer stor mulighed for indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse. 
I stillingen indgår vagt med dagtjeneste og efterfølgende tilkaldevagt fra bolig (30 min) på hverdage og i weekender og på helligdage døgnvagt med 6 timers indregnet dagtjeneste og tilkaldevagt fra bolig. 
 
Hvem er du?  
Du er speciallæge i ortopædkirurgi med bred ortopædkirurgisk uddannelse inkl. basistraumatologi og erfaring med traumemodtagelse efter ATLS principper.  
Du har interesse for optimering af patientforløb baseret på kontinuitet i patientbehandlingen med ansvar for patienten gennem hele forløbet. 
Du vil deltage engageret i undervisning af yngre læger og afdelingens personale. 
Du er god til at kommunikere, har gode samarbejdsevner, er synlig og dynamisk samt i stand til at arbejde både selvstændigt og som del af et team.    
 
Yderligere oplysninger: 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Anja Mitchell på mail: anja.mitchell@regionh.dk eller på telefon: 50 91 99 06.   
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Ansættelse sker i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.   
 
Det kan yderligere oplyses, at der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelse. Der kan evt. blive tale om prøvetidsansættelse.   
 
Ansøgningsfrist:
Ansøgning, CV og autorisations-ID sendes via ”søg job” her på siden senest torsdag den 13. februar 2019, kl. 12.00.   
Ansøgningen bør være udformet under hensyntagen til speciallægers 7 roller.   
 
Vi kan hjælpe dig og din familie med bolig i en kortere periode op til et år. Det er ikke nødvendigt fysisk at slå rødder på Bornholm, men hjertet skal banke for Bornholms Hospital. Vi kan vejlede omkring pendlerordninger i forhold til bus/tog/bro/færge/fly. Der er 6-8 daglige fly hver vej til København.   
 
Læs om Bornholms Hospital på www.bornholmshospital.dk
 
Hvis du ikke allerede har kendskab til Bornholm, kan du få gode råd ved at følge linket og læse ”Flyt til Bornholm” http://flyttilbornholm.dk/hvorfor/tilflytterkonsulenten.aspx   
 
Bornholm bliver ofte set som en ren ferieø. Men Bornholm er meget mere end det. Vi har et attraktivt samfund med overraskende natur, tiltrækkende nærvær, høj livskvalitet, berømte fødevarer og en behagelig lavere puls. Bornholm summer af liv, udfordringer og oplevelser. Foretrækker man afveksling, er storbyen lige rundt hjørnet – 30 minutter med fly.   
 
Læs mere om Bornholm på facebooksiden ”Næste stop Bornholm”, www.brk.dk eller www.bornholminfo.dk