Jobbet "Bioanalytiker til sektionen for hæmatologi og serologi" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Horsens tilbyder pr 1. april  2019 en fast stilling på 37 timer i Sektionen for Hæmatologi og Serologi.
Stillingen indebærer udover dagsarbejde, aften og nattevagt samt weekend- og helligdagsvagter.
 
Blodprøver og Biokemi:
Afdelingen består i alt af ca. 70 medarbejdere, hvoraf de fleste er bioanalytikere. Bioanalytikerne er organiseret i tre sektioner med kompetencer centreret omkring henholdsvis præanalyse, biokemi og koagulation samt hæmatologi og serologi. Alle sektioner varetager EKG og blodprøvetagning. Til hver af disse tre sektioner er knyttet en afdelingsbioanalytiker og en driftsspecialist, der sammen forestår den daglige drift af laboratoriet.
 
Sektionen for Hæmatologi og Serologi:
Teamet er et tæt kollegialt team med fokus på det gode arbejdsmiljø. Ydermere er teamet en del af en innovativ afdeling, hvor vi har fokus på udvikling, patient og samarbejde. Teamet består udover afdelingsbioanalytikeren og driftspecialisten af 17 bioanalytikere.
 
Arbejdsopgaver i Sektionen for Hæmatologi og Serologi:
 • blodtypeserologiske analyser (blodtypebestemmelse/BAC-test) på Ortho Vision
 • transfusionsmedicinske procedure
 • hæmatologiske analyser på Sysmex XN 9000
 • HbA1C måling på Tosoh G8
 • EKG og blodprøvetagning; ambulant og på sengeafdelinger samt
 • POCT-analyser
 • deltage i aften/nat/weekend arbejde
 
Yderligere er der mindre grupper i teamet, der arbejder med henholdsvis donortapning/ donoradministration samt manuel differentialtælling.
 
Blodprøver og Biokemi tilbyder:
 • ansættelse i en spændende og aktiv afdeling
 • gode kolleger med stort engagement samt høj faglighed
 • en arbejdsplads med fokus på innovation, hvor der med hjælp og
  engagement fra medarbejderne er kort vej fra idé til handling
 • fokus på et sundt arbejdsmiljø
 
Vi forventer at du:
 • har erfaring med klinisk immunologi og/eller hæmatologi
 • har kompetence i blodprøvetagning og EKG
 • kan lide patientkontakt
 • trives med ansvar
 • er positiv og medvirker til god kommunikation i forhold til
   patienter, kolleger samt tværfaglige samarbejdspartnere
 • er fleksibel og omstillingsparat, da afdelingen løbende udvikles og
  forandres
 • er stabil, motiveret og kan lide at have travlt
 • bidrager til et godt arbejdsmiljø og har gode samarbejdsevner
 • kan planlægge og prioritere dit arbejde samt er ansvarsbevidst
 • er uddannet bioanalytiker 
 
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte afdelingsbioanalytiker Helene Bundgaard på telefon 7842 6004 eller ledende bioanalytiker Tina Arentzen Bjerre på telefon 7842 6047.
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet (Danske Bioanalytikere) og Danske Regioner.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.
 
Ansøgningsfrist: 21.02.2019
Ansøgningen sendes elektronisk via nedenstående link.
Samtaler forventes afholdt i uge 9
 
Regionshospitalet Horsens er et innovativt akuthospital og har en kultur, hvor idéer til forbedring hurtigt prøves af. Vi sætter udvikling højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne den bedst mulige oplevelse i mødet med hospitalet. Samtidig er helheden i fokus, og der er et tæt og tværfagligt samarbejde på tværs af hospitalets afdelinger. Afdelingerne har engagerede og dygtige medarbejdere, der hjælper hinanden til at nå deres mål og løfter i flok. Der arbejdes ud fra principperne i Patientsikkert Sygehus og deltager aktivt i det nationale program Sikkert Patientflow og Regionshospitalet Horsens vil både nu og i fremtiden skille sig ud ved at yde en ekstraordinær indsats på mange fronter. 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale