Jobbet "Reservelæge i vikariat til Medicinsk Afdeling 3, geriatrisk afsnit, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse

Dit næste skridt
   

Har du lyst til at arbejde i en velfungerende lægegruppe, der brænder for at udvikle det geriatriske speciale?

Hvis ja, så har vi en stilling som vikar for YL i 6 måneder ledig til besættelse 1. marts 2019.

 

Geriatrisk funktion
Den geriatriske funktion ledes af den specialeansvarlige overlæge og to afdelingssygeplejersker fordelt på to sengeafsnit, med i alt 42 senge samt hukommelsesklinik og geriatrisk ambulatorium med funktion to dage ugentligt i Næstved.

Det ene sengeafsnit varetager primært bred almen geriatri, det andet sengeafsnit varetager almen geriatri samt orto-geriatri i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne.
Som ambulante funktioner drives hukommelsesklinik i samarbejde med neurolog og neuropsykolog samt et geriatrisk ambulatorium, der også varetager faldudredning. I Region Sjælland henvises patienter til demensudredning via en central visitation.
Geriatrien har egen visitation til sengeafsnit. Der er tilsynsfunktion med visitation i akutafdelingen alle ugens 7 dage, og der modtages primært patienter fra akutafdelingen.

Der afholdes dagligt konferencer i geriatrien, og flere gange ugentligt er der undervisning dels i geriatrien dels fælles med de øvrige medicinske afsnit.
Afsnittet har pt. syv fastansatte speciallæger og seks læger i uddannelsesstillinger.

 

Vi tilbyder

  • Engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
  • Godt undervisningsmiljø
  • Godt lægefagligt miljø, både inden for geriatri og de øvrige medicinske specialer
  • Velfungerende tværfagligt samarbejde
  • Gode muligheder for kursusdeltagelse
  • Fleksibilitet

På Geriatrisk Afdeling består arbejdet primært af stuegang, herunder deltagelse i tværfaglige konferencer, gennemgang af nye patienter, samtaler med patienter og pårørende samt visitation til de geriatriske afsnit. Der er tæt supervision i alle funktioner. Der vil være god mulighed for introduktion til demensudredning og ambulant geriatrisk funktion herunder faldudredning. Vi har en forskningsansvarlig overlæge, der tilbyder supervision til alle reservelæger.

 

Vagten
Reservelægen indgår i lang tjeneste/vagt. Vagten er delt, således at den geriatriske vagt udelukkende er for de geriatriske sengeafsnit med tilstedeværelse til kl. 21 alle ugens dage, herefter varetages vagtfunktionen af det medicinske vagthold. Vagthavende varetager også visitationsfunktionen alle ugens dage.

Der er mulighed for at leje bolig via Slagelse Sygehus.

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte
Specialeansvarlig overlæge Tina Carlsen, tlc@regionsjaelland.dk, 23 81 87 73.

Løn- og ansættelsesforhold:
I henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist 24. februar og stillingen vil blive besat i takt med ansøgninger modtages, og der vil blive indkaldt til samtale løbende.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave