Jobbet "Afdelingslæge til ambulatorium for skolebørn med tilknyttet dagfunktion, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden søger afdelingslæge til centrets Ambulatorium med udvidet ambulant funktion for større børn, B397. Ambulatoriet har til huse på centrets matrikel i Hillerød.   
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2019 eller efter aftale. 
 
Jobbet  
Ambulatoriet med udvidet ambulant funktion, B397, udreder og behandler børn i alderen 6-13 år, der er henvist for psykisk sygdom eller psykisk udviklingsforstyrrelse af et omfang, der kræver udredning og behandling i hospitalsregi. Ambulatoriet har tilknyttet dagfunktion med 8 dagpladser.   
 
Primæropgaven er udredning og behandling af børn med særligt komplekse børnepsykiatriske vanskeligheder, ofte i kombination med omfattende psykosocial funktionshæmning. Herudover deltager ambulatoriet i mindre omfang i centrets almene udredningsforpligtelser på hovedfunktionsniveau. Børnene udredes og behandles af tværfaglige teams i tæt samarbejde med deres forældre og netværk. Der lægges vægt på at styrke barn og families mulighed for empowerment og recovery, og behandlingen tager afsæt i den enkelte families behov. Der er planer om at opbygge erfaring med en udgående funktion, hvor familier, der har behov herfor, i et vist omfang kan støttes i eget nærmiljø. 
 
Ambulatoriets dagbehandlingsfunktion er regionsdækkende.  
 
Medarbejderstaben omfatter speciallæger, læger under uddannelse, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver, fysioterapeut og lægesekretær.  Afsnittet ledes af overlæge og afdelingssygeplejerske i fællesskab. Endvidere er der i det daglige arbejde et tæt samarbejde med skolelærere i den tilknyttede skole. 
 
Afsnittet deltager i den præ- og postgraduate lægeuddannelse. 
 
Vi tilbyder 
En spændende stilling på et center præget af faglig stolthed, engagement og effektiv arbejdstilrettelæggelse. Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier. 
 
 • Et afsnit, hvor der løbende arbejdes på faglig udvikling af en udvidet behandlingsindsats overfor målgruppen.  
 • Et afsnit, hvor engagement og højt fagligt niveau sikrer et udviklende miljø til gavn for vore børn og familier. 
 • Et dynamisk og tværfagligt baseret afsnit med dedikerede medarbejdere og et samarbejde på grundlag af gensidig respekt og tillid. 
 • Et afsnit med et miljøterapeutisk fundament. 
 • Et afsnit hvor det vægtes at møde børn og forældre med respekt og anerkendelse. 
 • Et afsnit hvor der arbejdes med forbedringskultur og grundlæggende værdier som tillid, retfærdighed og gennemsigtighed. 
 • Et spændende og alsidigt job med både udrednings- og behandlingsopgaver i komplekse børnepsykiatriske sager, hvor der er behov for et mere dybdegående kendskab til barnet og familien. 
 • Et job med store muligheder for faglig og personlig udvikling. 
Vi forventer 
 • At du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.  
 • At du har et højt fagligt engagement og har lyst til at arbejde med børn, som har komplekse psykiske vanskeligheder.  
 • At du besidder gode samarbejdsevner og en positiv indstilling til varierende arbejdsopgaver.  
 • At du har lyst til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde. 
 • At du er fleksibel i opgaveløsningen.  
 • At du har evne til at arbejde selvstændigt og kan planlægge dit arbejde. 
 • At du har lyst til at indgå aktivt i undervisning og kvalitetsudvikling.  
Forskningsmæssig erfaring samt interesse for psykoterapi vægtes men er ikke et krav for at varetage stillingen.  
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2019 eller efter aftale.  
Stillingen er fuldtidsstilling. Arbejdet tilrettelægges i dagtimerne mandag til fredag. 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.  
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises anmærkningsfri børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.   
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer, inden endelig beslutning om ansættelse. 
 
Ansøgningsprocedure 
Ansøgning med CV, eventuelle bilag, autorisationer m.m. sendes elektronisk via linket i opslaget.  
 
Ansøgningsfrist: fredag d. 8. marts 2019 kl. 12:00  
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 11.
 
Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Adresse: Dyrehavevej 48, indgang 2621 
By: 3400 Hillerød   
Telefon: 38 64 10 00  
Web-adresse: www.buc-regionh.dk 
 
Yderligere oplysninger 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Birgitte Wang Clasen-Linde via mail: birgitte.wang.clasen-linde@regionh.dk eller tlf.: 3864 6542.
Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside: www.buc-regionh.dk 
 
Om centret   
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af to afdelinger: Afdeling for ambulante tilbud og Afdeling for døgntilbud. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Udrednings- og behandlingsindsatsen foregår i et engageret tværfagligt miljø, hvor patient og familie er i centrum. Centret har et stærkt forskningsmiljø med fokus på tæt samarbejde med de kliniske afsnit.