Jobbet "Brænder du for at arbejde med unge mennesker? Vi søger en overlæge pr. 01.04.19 eller efter aftale til det ungdomspsykiatriske sengeafsnit i Aabenraa." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt
Vi søger en overlæge pr. 01.04.19 eller efter aftale til det ungdomspsykiatriske sengeafsnit i Aabenraa.
 
På afsnittet modtager vi unge i alderen mellem 13-19 år. Vi varetager også stationær behandling af unge med spiseforstyrrelser. 
Der er 18 sengepladser i nye fysiske rammer. 
Vi har fokus på faglighed med patienten i centrum. I vores forbedrings- og kvalitetsarbejde tager vi afsat i det Syddanske forbedringsmodel .  I miljøterapien arbejder vi udefra en bæltefri tilgang og anvender bl.a. safewards-principper. Der er et bredt tværfagligt samarbejde og faglig sparring foregår på tværs af forskellige faggrupper.  
 
Dine opgaver er:
 
 • Sikre udredning og behandling sker med patienten i centrum i henhold til aktuelle retningslinjer 
 • Videreudvikling af tiltag med henblik på reduktion af tvang 
 • Kliniske behandlingsmæssige opgaver  
 • Faglig sparring i forskellige kontekster 
 • Intern undervisning og supervision af andre faggrupper 
 • Konsultativt arbejde eksternt samt netværksarbejde i forhold til uddannelsessteder, socialforvaltninger m.v. 
 • Samarbejde med funktionslederen for at sikre sammenhæng mellem kompetence, kapacitet og opgaver 
 
Hos os får du:
 
 • Faglige udfordringer 
 • Selvstændige og varierende arbejdsopgaver 
 • Et tæt samarbejde med funktionslederen, afdelingsledelsen, lægekollegaerne samt tværfagligt personale 

 

Hvem er du:
 
 • Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller i psykiatri med erfaring indenfor de respektive specialområder 
 • Du er engageret og har interesse i at videreudvikle faget 
 • Du er åben, selvstændig og kan indgå i et forpligtende samarbejde med funktionsleder om udvikling af afsnittet i et tværfagligt samarbejde  med personale, behandlere og eksterne samarbejdspartnere 
 • Du er god til at bevare overblikket og strukturere dine arbejdsopgaver i en travl hverdag 
 
Om afdelingen:

 
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland er fysisk placeret på tre matrikler, og ud over døgnafsnittet i Aabenraa rummer afdelingen et døgnafsnit i Esbjerg samt ambulatorier i Vejle og Esbjerg. Der er en funktionsleder tilknyttet hvert afsnit, som i samarbejde med de faglige ledere varetager den daglige ledelse af afsnittene.  
 
Den overordnede ledelse for de tre matrikler varetages af afdelingsledelsen, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. Ledelsen udøves i en matrixorganisation med funktionsledere i forhold til personaleansvar og specialeansvarlige overlæger i forhold til det faglige udviklingsansvar, der i et forpligtende samarbejde understøtter medarbejderne i løsningen af kerneopgaven. 
 
Hvis du vil vide mere: 
 
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen, tlf. 9944 6502, eller oversygeplejerske Yvonne Reinholdt, tlf. 9944 7301. 
 
Du kan læse mere om afdelingen på hjemmesiden om Psykiatrien i Syddanmark, og vil du se hvad Aabenraa kan byde på, kan du følge linket her: Aabenraa 
 
Din ansøgning: 
 
Søg stillingen online via linket herunder. Vær opmærksom på at beskrive dine kvalifikationer, så de kan bedømmes i forhold til den konkrete stilling, og på at specificere de 6 kompetenceområder. 
Fristen er den 28.02.19 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11.