Jobbet "Overlæge/specialeansvarlig overlæge søges til Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Nord: Klinikledelse

Hjørringvej 180, 9700 Brønderslev

Dit næste skridt
Ved Psykiatrien i Region Nordjylland er der en fuldtidsstilling ledig som overlæge/specialeansvarlig overlæge i Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel. Stillingen er ledig fra 1. april 2019 eller snarest derefter.

Ambulatoriet varetager den almenpsykiatriske behandling af patienter fra Jammerbugt -, Brønderslev - og Hjørring Kommune. Der er aktuelt ca. 700 patienter tilknyttet ambulatoriet, heraf er der ca. 300 patienter i psykosesøjlen.
Ambulatoriet varetager diagnoseopdelt udrednings- og behandlingspsykiatri fordelt på spor til henholdsvis affektive lidelser og psykoselidelser. Vil tilbyder der til også udredning og behandling af en række af de øvrige psykiatriske lidelser, herunder også PTSD, ADHD samt autismespektrum lidelser med komorbiditet mv.
Den her opslåede stilling retter sig mod sporet for psykoselidelser, hvor særlig interesse og kompetencer her inden for vægtes højt.
Besættes stillingen med en specialeansvarlig overlæge for psykoseområdet, gælder denne funktion for hele klinikken.
 
Ambulatoriets primære opgave er udredning og behandling af mennesker med psykiske lidelser. Behandlingen består af psykoterapi, både i grupper og individuelt, farmakologisk behandling, støttende samtaler samt psykoedukation. Der er differentieret behandling i forhold til patientens diagnose og grad af lidelse, hvor der tages udgangspunkt i pakkeforløbene.

Personalesammensætningen i den ambulante psykiatri er tværfagligt sammensat; overlæger, speciallæger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer. I alt får du mere end 20 kompetente kolleger i ambulatoriet.
Ambulatoriet har desuden uddannelsessøgende læger samt sygeplejestuderende tilknyttet, og det forventes, at speciallægen deltager aktivt i undervisningen af disse på såvel teoretisk - som praktisk plan. Således vil involvering i ”bedside” undervisning, teoretisk undervisning samt bidrag til anden klinisk undervisning betragtes som selvfølgeligt.

Du kan læse mere om Klinik Psykiatri Nord på vores hjemmeside
http://www.psykiatri.rn.dk
 
For at bestride stillingen, har vi følgende ønsker til dig som ansøger:
 • at du er uddannet speciallæge
 • at du har stor interesse og kompetencer inden for det ambulante område
 • at du er fagligt engageret, motiveret og kan samarbejde
 • at du er udviklingsorienteret, dynamisk og fleksibel
 • at du har interesse for og erfaring med undervisning af yngre læger og tværfagligt personale
 • at du har erfaring med forebyggende arbejde
 • at du har forskningserfaring eller har interesse herfor
 • at du har gode kommunikative kompetencer
 • at du, såfremt du ikke besidder samtlige ovennævnte kvalifikationer, har interesse for at udvikle disse med henblik på at opnå relevante kompetencer

 Som klinik kan vi tilbyde dig:
 • en udviklingsorienteret og dynamisk klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig -, personlig - og ledelsesmæssig udvikling
 • en klinik med tiltagende fokus på undervisningsmiljøet
 • en klinik, der vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet som i samarbejdet internt og eksternt
 • en klinik, der vægter tværfagligt samarbejde.
 • gode kolleger og et godt arbejdsklima der arbejder ud fra regionens ITOP værdier
 • en række spændende udfordringer og et rationelt miljø at løse dem i
 • gode muligheder for at fortsætte eller påbegynde forskningsprojekter
 • særligt fokus på at udvikle arbejdet omkring patientens team.
 
Forvagten er tilstedeværelsesvagt - 11 skiftet.
Bagvagten er et 15 skiftet rul.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger, alt afhængig af kvalifikationerne.

Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Jens Holmskov 97 64 48 77 / 23 67 31 85
 
Ansøgningsfrist mandag d. 4 marts 2019 inden kl. 12.00.