Jobbet "Sygeplejerske/social- og sundhedsassistent til sengeafsnit C/D" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Randers Sengeafsnit C

Dr. Boulevard 15, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Har du lyst til, at arbejde i psykiatrien og være med til at præge fremtidens behandling?
- så skal du søge en stilling på det nyoprettede afsnit C / D i Regionspsykiatrien Randers.
 
AFSNIT C / D
 
Regionspsykiatrien Randers

Afsnit C / D er et alment psykiatrisk afsnit med 22 sengepladser.
Vi tilbyder indlæggelse og behandling til voksne i alle aldre.

Vi giver pleje og behandling, som respekterer
individualitet, sætter pris på forskellighed, sikrer værdighed
og fremmer recovery.
 

Vi tilbyder pleje og behandling, som passer til
det hele menneske og støtter til at opnå den enkeltes mål.

Vi anerkender den enkeltes styrker og evner.
 

Vi skaber et socialt fællesskab,
som fremmer kommunikationen mellem alle.

Vi er forpligtede til at have forskellige kompetencer,
være tilgængelige og skabe tryghed, være modige og evner
at udvikle positive relationer baseret på håb og optimisme.

Vores mål er at være imødekommende,
lydhøre og empatiske.
 
Vi er et afsnit med 22 sengepladser fordelt i et sengeafsnit C m. 14 pladser og et rehabiliterende/terapeutisk afsnit D med 8 pladser. Vi modtager patienter med diagnoser indenfor personlighedsforstyrrelser, angst, autisme, organiske hjerneskader og unge med skizofreni (OPUS).
Vi tilbyder brugerstyrede senge til patienter, som kan profitere af medbestemmelse på indlæggelsen og forebygge svære tilbagefald. Derudover tilbyder vi også medicinfrie senge, som er et behandlingstilbud til de patienter, som gerne vil modtage en nonfarmakologisk behandling.

Som afsnit arbejder vi terapeutisk med afsæt i enten den kognitive eller psykodynamiske tilgang. Vi lægger stor vægt på miljøterapi og kulturen i vores afsnit afspejler principperne fra Safeward. Vi har et særligt fokus på motion og andre aktiviteter, som kan fremme og styrke det liv patienter skal vende tilbage til.

Som medarbejder i afsnit C / D får du:
  • ansættelse på 32-37 timer i blandede vagter
  • mulighed for kompetenceudvikling
  • en spændende og afvekslende hverdag
  • et introduktionsforløb, således du bliver klædt på til opgaverne
  • stor mulighed for faglig og personlig udvikling

Vi forventer, at du:
  • er uddannet sygeplejerske / social- og sundhedsassistent
  • gerne har erfaring med akut sygepleje til psykiatriske patienter
  • kan tage ansvar for patientens behandlingsforløb
  • kan samarbejde på tværs af faggrupper

"På afsnit C er læger og plejepersonale fælles med patienterne om at træffe beslutninger om behandlingen, samt om dagligdagen i afsnittet... Dette giver en positiv stemning og et godt arbejdsmiljø... Og det bidrager til at forebygge tvang og løse tilspidsede situationer.
Kom og vær med til at blive en del af det."
Citat Helene, Sygeplejerske i Afsnit C.

"At få lov til at gøre det du elsker hver dag, det er den ultimative luksus. Og specielt hvis du kan gøre det med fantastiske kollegaer 😍"
Citat Karina Frederiksen, sosu-assistent i Afsnit D


Samtaler forventes afholdt 20.03.19