Jobbet "Speciallæge i psykiatri til Psykoterapeutisk Ambulatorium, Affektiv team" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Vi søger en ny speciallægekollega til et stort og moderne ambulatorium, hvor patienter tilbydes pakkeforløb til behandling af affektive lidelser.  
Vi har herudover i teamet et 7 ugers behandlingsforløb for udvalgte patienter med behov for intensiv opfølgning efter indlæggelse, Ipao (Intensiv psykiatrisk ambulant opfølgning).  
 
Ambulatoriet er veldrevet og kendetegnes ved lavt sygefravær og høj trivsel. Det er patientbehandling og faglighed, der sætter dagsordenen i samarbejdet og i vores selvforståelse, men vi lægger også vægt på at leve op til Region Hovedstadens Psykiatris forventning om at se patienter i ca. halvdelen af vores arbejdstid. 
 
Ambulatoriet består af 3 teams, som samlet set varetager pakkeforløb for affektive lidelser (depression og bipolære lidelser), PTSD og personlighedsforstyrrelser (emotionelt ustabile og ængstelige/evasive).  
Vi varetager herudover behandling i Ipa-o og i regionsfunktionen for PTSD foruden at vi deltager i Diagnostisk Enhed, som foretager 2. opinion-diagnostiske vurderinger i et struktureret forløb, hvortil der er tilknyttet uddannelseslæger og -specialpsykologer. Med udgangspunkt i Affektiv team deltager ambulatoriet i samarbejdet med Obstetrisk afdeling på Herlev Hospital og Børnepsykiatrisk Center Glostrup i det forebyggende arbejde vedr. gravide og barslende psykisk syge. 
 
Vi er i alt ca. 30 medarbejdere inklusiv 7 speciallæger. Afsnitsledelsen består af overlæge og afsnitsledende psykolog. 
Vi prioriterer et godt og tillidsfuldt læringsmiljø højt og afsætter tid til at vedligeholde og øge kvaliteten i vores arbejde med fælles audit og undervisning, foruden at der kan gives individuelle supervisions- og mentorforløb efter behov og ønsker. Vi prioriterer det lægelige fællesskab og gør brug af hinandens specifikke kompetencer på tværs af teams. 
 
I stillingen deltager lægen i udgangspunktet i bagvagtslaget og/eller såkaldte SIF-vagter (speciallæge i front (akutmodtagelsen)) og der er mulighed for tilknytning til Diagnostisk Enhed.  
Der vil være mulighed for - afhængigt at interesseområde og kompetencer - at varetage overordnede ansvarsområder på centeret. Psykiatrisk Center Ballerup er et dynamisk center med mange specialiserede enheder og regionsfunktioner i både døgn- og ambulant regi, deriblandt Kompetencecenter for Transkulturel psykiatri, regionsfunktion for spiseforstyrrelser, Landsfunktion for døvepsykiatri og Recovery Skolen foruden de almene enheder som Opus-ambulatorier, Fact ambulatorier og ældrepsykiatrisk enhed.   
Vi mødes ca. 6 gange årligt til speciallægemøder og der er ugentligt både præ- og postgraduat undervisning, hvor det forventes, at speciallægen aktivt deltager. 
Centeret har mange uddannelsesstillinger i både psykiatri og almen medicin og speciallægen forventes at varetage hovedvejlederfunktion. 
Centeret ser sig selv som en Campus, og der er spændende udviklingstiltag i horisonten, hvor vi skal huse både den regionale kompetenceudvikling i kognitiv metode og det nye center for psykiatrisk simulation. 
 
Stillingen er i Affektiv-Ipao-teamet
Opgaverne vil primært være lægeligt arbejde i et tværfagligt samarbejde i patientforløbene i Affektiv team, herunder Ipao-team, bestående af indledende vurderinger, diagnostisk udredning, udfærdigelse af behandlingsplaner, medicinsk behandling, pårørendesamtaler, udfærdigelse af attester og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere samt deltagelse på behandlingskonference.  
Der vil være mulighed for at speciallægen selv har psykoterapiforløb, men det er ikke et krav. 
Teamet er tværfagligt bestående af læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver og ergoterapeut og alle stillinger er besat i øvrigt. 
 
Vi tilbyder: 
 • Godt kollegialt og tværfagligt samarbejde  
 • Mulighed for kompetenceudvikling ved supervision og videreuddannelse 
 • Monofaglige lægemøder 
 • Stort ugentligt undervisningsprogram 
 
Vi søger speciallæge i psykiatri som: 
 • har interesse for det affektive og psykoterapeutiske område 
 • vil bidrage til det gode, lægelige fællesskab og læringsmiljø 
 • forstår at arbejde tværfagligt  
 • kan efterleve organisationens værdier om ansvar, respekt, faglighed og udvikling med patienten i centrum 
 
Vi forventer, at du: 
 • kan arbejde selvstændigt med gode lægelige kompetencer iht de 7 lægeroller 
 • har fokus på og forståelse for aktivitetskrav og accept af rammerne i et pakkeforløb 
 • bidrager med faglig viden og uddannelse af kolleger 
 • søger at dygtiggøre dig og har fokus på at dine kompetencer svarer til funktionen 
 • trives i tæt teamsamarbejde og sætter pris på kollegial sparring
 
Mød nogen af os her:  
Hør vores overlæge Danilo Brito fortælle om Borderline diagnosen og behandlingen i denne Podcast: 
 
https://soundcloud.com/psykiatri-fonden/interview-overlaege-danilo-i-psykoterapeutisk-ambulatorium-og-behandler-af-patienter-med-borderlin 
 
 
Ansøgningsfrist: fredag d. 22. februar 2019. 
 
Ved behov for yderligere oplysninger kontakt afsnitsledende overlæge Line Hansen på line.hansen@regionh.dk