Jobbet "Ledende Regionslæge til Sundhedsregion Sermersooq" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland. Vi har brug for dine kompetencer!

Sammen med den ledende regionssygeplejerske skal du sikre en synlig og stærk regionsledelse, som har ansvaret for den daglige drift og udvikling af Region Sermersooq. Som ledende regionslæge referer du til cheflægen for Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

 

Jobbet

Som leder kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en stor og kompleks organisation. Du samarbejder og sparrer effektivt med de øvrige ledere og kollegaer i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Sammen med den ledende regionssygeplejerske varetager du den overordnede ledelse, koordinering og samordning af regionens opgaver. Du er medansvarlig for den samlede bemandingssituation i Region Sermersooq med særligt fokus på lægerne.

Du vil hovedsageligt være fysisk placeret ved Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk. Det ledelsesmæssige ansvar omfatter også sundhedscentrene i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit samt regionens 8 tilhørende sundhedsstationer og bygdekonsultationer.

Samlet er regionsledelsen overordnet ansvarlig for cirka 130 ansatte, heraf ca. 18 læger. Herudover er Regionsledelsen økonomisk ansvarlig for et årligt budget på knap 100 millioner kr.

 

Kvalifikationer

 • Dansk speciallægeautorisation i almen medicin
 • Ledelsesmæssig erfaring og kendskab til Grønland er en fordel, men ikke et krav
 • Fortrolighed med økonomistyring og –planlægning er en fordel

 

Hvem er du?

 • Som leder er du åbensindet, fleksibel og kommunikerende
 • Du håndterer krydspres og kan prioritere opgaverne bevidst og klogt
 • Du besidder sikkert driftsfokus og resultatorientering
 • Du er visionær og udviklingsorienteret
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Du kan skabe fremdrift og udvikling
 • Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Du har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling

 

Der henvises til stillings- og funktionsbeskrivelse (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster - Stillings- og funktionsbeskrivelser)

 

Hvem er vi?

Vi er borgernes primære sundhedstilbud. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes. Læs mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen her (http://www.gjob.gl/Sundshedsvæsenet/Organisationen).

 

Tiltrædelse 1. april 2019 eller efter aftale.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst ved tiltrædelsestidspunktet. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

Vejledende lønniveau pr. 1. februar 2019 inklusiv tillæg og pension er ca. 110.000 kr.

Herudover må der påregnes et mindre antal vagter pr. måned.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/opfordret-ansogning?VID=201902060).

 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2019

Første ansættelsessamtale forventes afholdt medio marts 2019

Kandidater skal være indstillet på at der kan forekomme anden samtale samt at gennemføre et testforløb.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Cheflæge Berit Bjerre Handberg på tlf. (+299) 53 07 20 eller på e-mail: BEBH@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL