Jobbet "Medicinsk introduktionsstilling ved Gastroenheden" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Ved Gastroenheden, Herlev, er introduktionsstilling nr. 1516160-01-i-50 ledig til besættelse fra 1. juni 2019. Stillingen er knyttet til den medicinske sektion af Gastroenheden.   
 
Vil du være gastromediciner? Vi søger læger der brænder for gastromedicin, og som vil starte deres intro til de intern medicinske specialer hos os.   
 
Vi tilbyder:   
 • Superviseret oplæring i diagnosticering og behandling af patienter med primært medicinske lidelser på sengeafsnit og i ambulatorium  
 • Et fagligt engageret miljø   
 • Konference morgen og middag, med undervisning tre gange om ugen  
 • Oplæring i endoskopi bestående af betalt CAMES kursus og superviseret oplæring i endoskopiafsnittet  
 • 1-dags ultralydskursus mhp. simpel diagnostik af bl.a. galdesten, aneurisme og fri væske (FAST)  
 • Gode kollegaer og en god omgangstone    
Vi forventer at du:  
 • Er positiv og engageret  
 • Er nysgerrig på intern medicin i almindelighed, og gastromedicin i særdeleshed  
 • Deltager aktivt i undervisning og i afdelingens fællesskab  
 • Vil give patienterne den bedst mulige behandling  
Arbejds- og ansvarsområde:   
Introstillingerne er tilknyttet forvagtsfunktionen og deltager i dagtiden i den generelle opgaveløsning i Gastroenhedens medicinske sektion, med funktioner i såvel ambulatorium som sengeafdeling (stuegang) efter kvalifikationer.  
 
I aften-nattevagten deltager forvagten i hele Gastroenhedens vagtforpligtelse (kirurgi og medicin), med fokus på de indlagte patienter. Der er gastromedicinsk bagvagt i tilstedeværelse til kl. 18 og tilkaldevagt resten af døgnet. Der er, ud over den medicinske forvagt, 5 kirurgiske læger i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.  
 
Forskning er en fordel, men ikke et krav. Afdelingen har en stor medicinsk og kirurgisk forskningsaktivitet, og introlæger opfordres til at deltage i forskningsprojekterne.   
 
Om os  
Gastroenheden er en kombineret medicinsk og kirurgisk enhed, der udreder og behandler patienter med gastroenterologiske og hepatologiske lidelser. Vores sengeafsnit er opdelt i en medicinsk og kirurgisk sektion med fælles endoskopi- og ambulatoriefunktion.  
 
Medicinsk sektion er fuldt grenspecialiseret i intern medicin: Gastroenterologi & hepatologi og varetager medicinsk gastroenterologi som hovedfunktion samt som regionsfunktion for komplicerede tilfælde af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Desuden varetager afdelingen, som regionsfunktion, behandling af kronisk viral hepatitis. Vi har 105 senge, hvoraf 23 er dedikeret til gastromedicinske patienter. Afsnittet består af 1 klinisk professor, 11 overlæger, 3 afdelingslæger, samt aktuelt 3 1. reservelæger og 9 reservelæger.  
 
Til afdelingen er knyttet et forskningslaboratorium med aktiviteter overvejende relateret til kronisk inflammatorisk tarmsygdom og primært fokus på patogenesestudier, anvendelse af celle- og molekylærbiologiske metoder og epidemiologi.   
 
Afdelingen er en universitetsafdeling, der deltager i studenterundervisningen på alle niveauer og i speciallægeuddannelsen på såvel teoretisk som praktisk plan.  
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til aftale indgået mellem Region Hovedstaden og FAYL.   
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:  
 • Ledende overlæge Benedicte Vibjerg Wilson på telefon 38 68 99 14 eller mail benedicte.vibjerg.Wilson@regionh.dk eller 
 • Uddannelsesansvarlig overlæge Anne Haaber på anne.haaber@regionh.dk 
 
Ansøgning og CV skal sendes online via linket her på siden.   
 
Ansøgningsfristen er 28. februar 2019 kl. 23:59 med forventet ansættelsessamtaler snarest derefter.