Jobbet "Introlæge til etårig stilling til Reumatologisk afdeling og Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital i Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt
 

En 1-årig introduktionslægestilling er ledig 01.05.19.

I stillingen vil man være ansat først seks mdr. i Reumatologisk afdeling (stillingsnummer 3800D50-01-i-01) og herefter seks mdr. i Medicinsk afdeling (stillingsnummer 3800D00-01-i-15*).

Reumatologisk Afdeling har seks lånesenge på Medicinsk Afdeling. Reservelægens opgaver omfatter stuegangsfunktion samt reumatologisk ambulatoriefunktion under vejledning af speciallægerne og den uddannelsesansvarlige overlæge i særdeleshed.

Hovedparten af afdelingens aktiviteter foregår i ambulatoriet, hvor der til dagligt er syv speciallægeambulatorier og to uddannelsesambulatorier. Arbejdet tilrettelægges således, at reservelægen har sine primære funktioner i ambulatoriet, sekundært på sengeafdelingen.

Afdelingen har akut dagfunktion i den såkaldte ”Clinic on Demand”, som er et patientstyret ambulatorium samt en reumatologisk ”Hotline”, som betjener andre afdelinger på SUH Køge, øvrige afdelinger i Region Sjælland samt praktiserende læger.

Reservelægen vil indgå i de funktioner kvalifikationerne tillader det under supervision.

Der er ikke vagtforpligtelser under den reumatologiske del af stillingen.

Afdelingen har regionsfunktioner inden for det reumatologiske speciale.

Afdelingen modtager patienter med såvel inflammatoriske som degenerative reumatologiske sygdomme. I ambulatoriet har vi en diagnostisk rygklinik, og en bioenhed, som varetager den biologiske behandling af patienter med inflammatoriske reumatologiske sygdomme.

Afdelingen deltager i studenterundervisning og har tilknyttet en klinisk lektorat og vil i fremtiden også have to professorater tilknyttet.

Medicinsk Afdeling har 80 senge fordelt på fire sengeafsnit. Afdelingen har særlige kompetencer og regionsfunktioner inden for gastroenterologi/hepatologi og endokrinologi og en stor ambulatorievirksomhed indenfor disse specialer.

Som introduktionslæge indgår du i en døgndækkende vagt i 2-holdsdrift, mens bagvagten er baseret på tilstedeværelsevagt til kl. 21 på hverdage og kl. 17.30 i weekenderne med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig. Desuden er der en regionsvagt (beredskabsvagt) i gastroenterologi-hepatologi og i endokrinologi.

Afdelingen har læger i hoveduddannelse inden for gastroenterologi/hepatologi, endokrinologi, geriatri, kardiologi samt almen medicin. Derudover har afdelingen et antal introduktionsstillinger.

Til afdelingen er tilknyttet et klinisk professorat ved Institut for Kirurgi og Medicin, Københavns Universitet og har ph.d. studerende indskrevet ved Københavns Universitet. Afdelingen satser målbevidst på uddannelse og forskning. Der er ansat syv lektorer i afdelingen, og der er stor interesse og involvering i uddannelse af lægestuderende.

Du kan læse mere om afdelingens uddannelsesmiljø i vores inspektorrapport

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Reumatologisk Afdeling: Ring til ledende overlæge Bo Jannik Ejbjerg, Reumatologisk afdeling, Tlf. 47 32 47 01, uddannelsesansvarlige overlæge Ada Colic, Reumatologisk afdeling, Tlf. 23 32 95 20 eller konst. ledende overlæge Sanne Dam-Larsen, Medicinsk afdeling, Tlf. 47 32 24 01.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge her: www.regionsjaelland.dk  

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh