Jobbet "Afdelingslæge til anæstesiologisk afsnit, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Afdelingsledelsen for for Operation og Anæstesiologi ønsker fortsat et stærkt lægefagligt fællesskab under hensyntagen til den enkeltes interesser og ønsker. Med fokus på vigtigheden af relationer imellem medarbejderne der skaber en forståelse for helheden og et godt arbejdsmiljø, lægges der vægt på at ansøgerne er personer med ønske om at deltage i et aktivt fællesskab. 

 
Stillingen som afdelingslæge omfatter deltagelse i alle aspekter af anæstesi og fordrer således en bred faglig kompetence på generalist niveau, men med plads til særinteresser. 
 
Afdelingslægen vil få funktion på følgende afsnit i afdelingen:
  • Den centrale operationsgang (COP) i Esbjerg, hvor der ydes anæstesi til akut- og elektiv kirurgi inden for gynækologi/obstetrik, urologi, øre-næse-hals-, ortopæd-, organ-, kar-, og plastikkirurgi. 
  • Grindsted hvor der er elektiv kirurgi inden for specialerne ortopæd- og parenkymkirurgi
  • Brørup hvor der ydes anæstesi til venekirurgi    
Anæstesi afsnittet ved Sydvestjysk Sygehus udfører samlet ca.17.000 anæstesier årligt.
 
Vagtforhold
 1 Intensiv- og 1 anæstesi/ akut bagvagt samt 1 forvagt, alle med tilstedeværelsesvagt. Gennemsnitligt ca. 8 tilstedeværelsesvagter må påregnes per normperiode (8 uger). Som afdelingslæge indgår du i afdelingens speciallæge vagtlag, der vil være mulighed for at blive tilknyttet lægebilen. 
 
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer. 
 
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte ledende overlæge Morten Lund Christiansen tlf. 20375767  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den, mellem Danske Regioner og Foreningen for afdelingslæger (FAYL) 
 
Send din ansøgning elektronisk via knappen ”søg stillingen” senest d. 10.03.19
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20.03.19