Jobbet "Overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 9, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

En stilling som overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde er ledig til besættelse   1. maj 2019 eller snarest derefter. 

Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver  

Hæmatologisk Afdeling varetager både udredning, diagnostisk og behandling af patienter med lymfekræft, myelomatose, leukæmier og andre blodsygdomme for Region Sjællands 830.000 borgere. Vi er en af Danmarks seks hæmatologiske centerafdelinger.

Vi har 30 senge med ca 2000 indlæggelser årligt og et stort ambulatorium med ca 35.000 besøg  årligt. I afdelingen er vi 140 ansatte i afdelingen, heraf 15 speciallæger, én professor, 10 yngre læger.

Vi har eget bagvagts- og forvagtslag. Forvagten dækker også Onkologisk Afdeling aften og nat. Vagttilrettelæggelsen er 2-skiftet både hverdage og weekender.

Afdelingen har et rigtigt godt uddannelsesmiljø og varetager både prægraduat uddannelse af medicinstuderende og postgraduat uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb inden for hæmatologi, onkologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Vi værdsætter og prioriterer et godt tværfagligt samarbejde højt, præget af holdånd og gensidig respekt. Vi har i efteråret 2018 vundet ”patienternes pris” på Sjællands Universitetshospital.

Der er stor forskningsaktivitet dels i form af kliniske behandlingsprotokoller, og dels i form af ph.d. forløb. På nuværende tidspunkt er der 7 igangværende ph.d. projekter.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Kvalifikationer  

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i hæmatologi med brede hæmatologiske kompetencer med særlig viden indenfor maligne lymfomer. Det vil være en fordel hvis ansøgeren har forskningsmæssig interesse og erfaring, og derved kunne bidrage til afdelingens lymfoide forskningsaktivitet. Eventuelt forsknings indhold i stillingen er til forhandling.

Vi forventer at ansøger bidrager med faglig tyngde og bidrager til at fastholde og videreudvikle afdelingens tværfaglige samarbejde og kultur.

Den der ansættes i stillingen, skal selvstændigt kunne varetage alle klinikkens funktioner, men vil overvejende blive tilknyttet afdelingens lymfoide afsnit.

Det er en betingelse for ansættelse i overlægestillingen, at ansøger har 5 års erfaring som afdelingslæge eller tilsvarende indenfor specialet.

Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til over-lægestillinger i Region Sjælland samt Danske RegionersFælles regional vejledning for ansættelser i speciallægestillinger”.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder. Ansøger skal forholde sig til de 7 kompetenceområder og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetencer.  

Løn- og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.  

Vagt  

Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse og den ansatte indgår i weekend- og helligdagsstuegang.  

Udetjeneste  

Stillingen er på nuværende tidspunkt ikke forbundet med udetjeneste, men afdelingen har en satellitfunktion på Nakskov Sygehus.  

Undervisning og forskning  

Ansøger skal kunne varetage præ- og postgraduat uddannelse og gerne forskning og udvikling for specialet, og forventes at kunne bidrage til afdelingens lymfoide forskning.

Yderligere oplysninger  

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mikkel Helleberg Dorff, Hæmatologisk afdeling, 47324808, mihd@regionsjaelland.dk

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, dokumentation for kvalifikationer indenfor de 7 kompetenceområder samt curriculum vitae og sendes via link.  

Ansøgningsfrist d. 21. februar 2019          

Samtaler afholdes d. 26. februar 2019  

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh