Jobbet "Introduktionsstilling i plastikkirurgi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
En introduktionsstilling i plastikkirurgi, stillingsnr. 1516250-33-i-1, er ledig til besættelse, pr. 1. april 2019. Stillingen er vagtfri. 
 
Plastikkirurgisk Afdeling har hoved- og regionsfunktion indenfor plastikkirurgi for et område, der omfatter ca. 735.000 indbyggere (område midt og nord i Region Hovedstaden). 
Derudover har afdelingen højt specialiseret funktion i rekonstruktiv mikrokirurgi med fri vævstransplantation og kirurgisk behandling af lymfødem. Afdelingen har for Region Hovedstaden funktionen: Plastikkirurgi efter excessivt vægttab. 
 
På uddannelsesområdet skal afdelingen varetage præ- og postgraduat lægeuddannelse samt uddannelsen af sygeplejersker, sekretærer og operationsteknikere svarende til landsstandard. 
 
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. 
Der er aktuelt 26 læger, heraf 9 overlæger, 1 afdelingslæger, 8 læger i hoveduddannelses- og introstillinger og 8 i uklassificeret stilling. Øvrig medarbejderstab består af sygeplejersker, SOSU ass., lægesekretærer og en klinisk fotograf, i alt ca. 90 medarbejdere. 
 
Ansøgning 
Ansøgningen sendes med autorisationsbevis, curriculum vitae og operationsliste. 
 
Ansøgningsfrist den 19. februar 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler snarest derefter. 
 
Hvis du er uddannet læge i et land uden for Danmark og gerne vil arbejde som læge i Danmark, skal du være opmærksom på at søge dansk autorisation hos Sundhedsstyrelsen. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Ansættelse sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger indgåede overenskomst. 
 
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Line Breiting tlf. 3868 2832.