Jobbet "Sygeplejerske, der er nysgerrig på psykiatrien" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Vi søger en ny kollega til vores intensive afsnit 2422 på Psykiatrisk Center Nordsjælland 
 
Er du helt ny i specialet, så er du ikke den eneste. Vi har kollegaer, som har skiftet den somatiske kittel ud med eget tøj, med et ønske om at få mere tid til kerneopgaverne, herunder relations arbejdet. I psykiatrien fokuserer vi på en helhedsorienteret indsats for at støtte patienterne bedst muligt til at genoptage hverdagen efter indlæggelsen.
 
Afsnit 2422 er et intensivt afsnit, hvor vi tilbyder behandling til voksne over 18 år med et psykiatrisk behandlingsbehov. Personalegruppen er dynamisk og har et højt fagligt niveau, hvor vi har plads til humor i en til tider travl hverdag. Vi satser på tværfagligheden og har derfor for nyligt ansat to ergoterapeuter med kontaktperson-funktion. 
 
Som sygeplejerske hos os får du mulighed for at oparbejde kompetencer indenfor både den akutte og intensive del af sygeplejen. Hvis du i forvejen har erfaring med specialet er der også rig mulighed for at få sat dine kompetencer i spil i en hverdag med stor afveksling og kompleksitet. 
 
Dagene på afsnittet er sjældent ens og tempoet i arbejdet varierer også. Vi prioriterer samarbejdet højt og hjælpes ad om opgaverne. For os er det ikke dit CV som er afgørende, men derimod hvordan vi kan være med til at klæde dig bedst muligt på til specialet. Vi ønsker derfor at tilpasse din introduktion i tæt samarbejde med dig, så du får et grundigt indblik i specialet og lærer både afsnittets arbejdsgange og dine nye kollegaer at kende. Fra første arbejdsdag tilknyttes du afsnittets mentorordning for at skabe kontinuitet i dit introduktionsforløb og der tilbydes løbende sparring. 
 
Vil du være med til at præge den moderne psykiatri og som led i denne proces have indflydelse på din arbejdstid? Vi er åbne overfor dit timeantal og vi giver mulighed for, at du kan arbejde hver 2. eller 3. Weekend. Vi vil rigtig gerne møde dig og høre hvad der driver netop dig, i dit arbejde som sygeplejerske. 
 
Vi tilbyder: 
 • Et individuelt introduktionsprogram, der tilpasses dine kvalifikationer og behov, med tilhørende mentorordning for at sikre dig en grundig introduktion til afsnittet
 • For nyuddannede tilbydes der kurset ”godt på vej i psykiatrien”  
 • Introduktion til afsnittets referenceramme, herunder Recovery, Safewards og kognitiv adfærdsterapi  
 • Ugentlig kognitiv supervision  
 • 2 årlige udviklingsdage for den samlede personalegruppe  
 • Mulighed for uddannelse fx i kognitiv adfærdsterapi  
 • Indflydelse på udvikling i afsnittet  
 • Herudover er vi et afsnit der arbejder struktureret med en forbedringskultur ud fra Lean-metoden, som bl.a. giver medarbejderne indflydelse på forbedringer af afsnittets arbejdsgange, med fokus på at skabe værdi for patienten  
 • Kollegaer der er nysgerrige og interesseret i udviklingen af sygeplejen  
 • Kollegaer der vægter fællesskabet med både hinanden og patienterne højt  
Vi forestiller os, at du: 
 • Er nysgerrig på det psykiatriske speciale  
 • Trives i en alsidig hverdag  
 • Vil tage del i en sparringskultur hvor der er plads til uenighed 
 • Ønsker at være med til at udvikle plejen og behandlingen i afsnittet 
 • Vil deltage i den forebyggende indsats, hvor vi ønsker minimere antallet af konflikter og nedbringe tvang 
 • Vil tage del i at sikre et godt arbejdsmiljø hvor der er plads til forskelligheder 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 32-37 timer, med mulighed for at sætte sit eget præg. Der må forventes weekendarbejde hver 2.-3. weekend. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke- ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingssygeplejerske Sandra M. Jensen på telefon 29 77 94 38, eller klinisk sygeplejespecialist Sanne T. Nielsen 38 64 32 90. Vi byder gerne på en kop kaffe og en rundvisning. 
 
Ansøgningsfristen er den 28. februar 2019, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende. 
 
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket på siden