Jobbet "Sygeplejersker til reetablering af Geriatrisk sengeafsnit" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit for Ældremedicin

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Er der gemt en nybygger i dig?
Geriatrisk sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital skal reetableres som et selvstændigt sengeafsnit pr 1.april 2019 og vi søger i den forbindelse et antal sygeplejersker i faste stillinger på fuldtid, eller deltid i blandede vagter. Ansættelsesdatoen vil derfor både kunne være fra 1. marts eller 1. april.

Vi søger sygeplejersker, der har lyst til at være med til udvikle det geriatriske speciale, hvor du vil få mulighed for at opstarte et mindre afsnit med 10 senge, samt at sætte sit præg på, hvorledes sygeplejen for kommende geriatriske patienter skal se ud på Aalborg Universitetshospital.

Det kommende geriatriske sengeafsnit vil bestå af en afsnitsledende sygeplejerske og en UUU funktion, der vil varetage udvikling og undervisningsopgaver. Vi ønsker en stærk afsnitsprofil, hvor man som kommende medarbejder ser værdien i at arbejde tværfagligt med mange faggrupper omkring den geriatriske patient. Vi arbejder målrettet med den involverende stuegang, hvor patienten er i centrum, og vi inviterer relevante faggrupper ind i processen, for at fremme en helhedsorienteret pleje og behandling.

Geriatrien arbejder på tværs af sektorer både på hospitalet og ude i kommunerne. Vi har en udgående funktion, bestående af læge og sygeplejerske, der besøger patienten i eget hjem for at afdække relevante problemstillinger.
 
Hvad kan vi tilbyde dig:
  1. En dedikeret tværfaglig geriatrisk personalegruppe, der anser den geriatriske patient, som andet end blot plejekrævende patienter, men som en mulighed for at være med til at skabe nye rammer for patienten.
  2. Medarbejderinvolvering – vi er ”alle nye”, når vi skal flytte i nyt afsnit og er lydhøre overfor ideer til, hvordan vi skaber de bedste rammer og den bedste arbejdsplads.
  3. Et speciale som er i udvikling, hvor der er højt til loftet, og hvor vi ved, at vi kun udvikler os, hvis vi tør at afprøve nye ideer.
  4. Stabile rammer indenfor ledelse og undervisning/udvikling, der vil have en positiv, afsmittende effekt på sengeafsnittet.
  5. Et arbejdsmiljø hvor vi passer på hinanden og ønsker det bedste for hinanden.
  6. Arbejdstilrettelæggelse, hvor du som kommende medarbejder vil få medindflydelse på din vagtplan.
Hvad ønsker vi os:
  1. Vi ønsker sygeplejersker, som brænder for at arbejde med komplekse tværfaglige patientforløb.
  2. Sygeplejersker der har lyst til at arbejde med geriatriske patienter, men hvor den involverende tilgang er et krav, da vi udvikler os gennem sparring, tværfaglighed, samt ved at anskue nye muligheder.
  3. Meget gerne erfaring med geriatriske patienter, alternativt at du har hjertet og fagligheden på det rette sted, da vil vi sørge for et målrettet introduktionsprogram.
Ansættelsessamtaler vil finde sted den 25. februar.