Jobbet "Det Perioperative Afsnit mangler dig!" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Er du til højt flow, mange specialer og motiveres du af en omskiftelig hverdag, så er det Perioperative Afsnit måske noget for dig?  
 
Patienten i centrum:  
Herlev Hospital er et af landet største akuthospitaler med stort indtag af patienter og derfor har vi brug for en opvågningssygeplejerske, da en kollega har søgt videreuddannelse til anæstesisygeplejerske. Med udgangspunkt i strategien ”patientens situation styrer forløbet” kan du nu blive en del af en afdeling, hvor der er fokus på Herlev og Gentofte Hospitals målsætning om at alle patienter bliver ”Godt behandlet” og hvor de ansatte tænker faglighed, sammenhæng og forbedring i det daglige arbejde.
 
I Det Perioperative Afsnit arbejder vi med optimerede patientforløb, hvor patienten og fagligheden er i fokus. For at forsætte den gode udvikling med implementering af disse patientforløb, søger vi en ny sygeplejerske, som har lyst til at indgå i et velfungerende tværfagligt samarbejde mellem de kirurgiske afdelinger, operationsgangen og anæstesien.
 
Hvem er vi?  
Vi er et døgnåbent afsnit med 22 observationspladser, som modtager elektive og akutte postoperative patienter fra 7 kirurgiske specialer, røntgenundersøgelser og endoskopier. Vi fungerer som buffer for Intensiv Afsnit og kan modtage traumepatienter til stabilisering og smerte behandling inden evt. overflytning. Vi assisterer til blokanlæggelser, Blood patch, optimering af smertebehandling, præoptimering af akutte patienter, epiduralanlæggelser m.v.
 
Afsnittet har 34 ansatte sygeplejersker med bred erfaring fra kirurgi, kardiologi, akutmodtagelse, intensiv eller anæstesi. Vi er et afsnit præget af højt flow, fokus på arbejdsmiljø og samarbejde, vi prioriterer undervisning og faglig sparring højt.
 
Om afdelingen:  
Anæstesiologisk Afdeling har ca. 430 ansatte og er én af Region Hovedstadens største anæstesiafdelinger. Afdelingen har områdeledelse indenfor følgende områder: Operationsafsnit, Dagkirurgisk Afsnit, Intensiv Afsnit, Opvågningsafsnit, Tværfagligt smertecenter samt forskningsenhed.  
 
Vi kan tilbyde:  
 • 32-37 timer i blandede vagter  
 • Fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstid  
 • Weekendvagt ca. hver 3. uge  
 • Kollegaer med bred erfaring indenfor specialet  
 • Fast tilrettelagt oplæringsforløb ud fra kompetencekort  
 • Et godt arbejdsmiljø i et afsnit med højt patient flow er på dagsordenen og prioriteres højt  
 • Intern og ekstern undervisning og temadage  
Kvalifikationer:  
 • Du har opvågningserfaring eller minimum 2 års klinisk erfaring fra en kirurgisk afdeling, akutmodtagelse, anæstesi eller intensiv speciale  
 • Du har styr på din faglighed og på at vise, hvad du kan  
 • Du kan arbejde selvstændigt, har stort overblik og kan holde mange bolde i luften samtidig  
 • Du er imødekommende og har gode samarbejdsevner også i pressede situationer  
 • Du er positiv og omstillingsparat og ser udfordringer fremfor begrænsninger  
 • Du besidder fleksibilitet, rummelighed og engagement  
 • Du har store forventninger til dig selv og dine kollegaer både fagligt og organisatorisk til gavn for de korte patientforløb  
 • Du er positiv og medvirkende til at skabe en god team ånd  
 • Du har lyst til at indgå i en hverdag med mange kollegaer      
Vil du være med til at forsætte den gode udvikling, hvor fokus er faglighed, flow og patienttilfredshed? Vil du være med til at arbejde for at højne den faglige kvalitet til gavn for patienterne? Vil du have mulighed for at få indflydelse på din hverdag? - så er det lige dig vi mangler.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår:  
Dato for tiltrædelse/forventet ansættelsesstart 1. april 2019. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 
Praktiske oplysninger:  
Har ovenstående vakt din interesse – eller ønsker du at få mere at vide om afsnittet – er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske, Anne-Mette Helene Jørgensen på telefon 38 68 27 36, hvor du også kan rekvirere stillingsbeskrivelse. Du er også meget velkommen til at komme forbi og se afsnittet og få en uformel snak.  
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etniske tilhørsforhold til at søge stillingen. Herlev og Gentofte Hospitaler er pr. 1.8.2010 røgfrit, og personalet må ikke ryge i arbejdstiden på hospitalets matrikel.  
 
Ansøgningsfrist:  
Ansøgningsfrist er torsdag den 21. februar 2019 kl. 12.00  
Ansættelsessamtalerne forventes afholdt mandag og tirsdag den 25. og 26. februar 2019.  
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV, som du skal sende online via linket herunder.  
Læs mere på www.regionh.dk