Jobbet "Lægesekretær til Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Ortopædkirurgi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
I Afdeling for Ortopædkirurgi er der fart over feltet, og vi søger derfor en fagligt dygtig og energisk kollega. Den ledige stilling er med fast ansættelse 37 timer ugentligt, med tiltrædelse 1. april 2019 eller hurtigst muligt.
 
I afdelingen er vi ca. 50 teamopdelte lægesekretærer, som i maj 2018 flyttede under fælles tag i Skejby. Den ledige stilling vil være med primær tilknytning til vores sengeafdelingsteam, som består af fem lægesekretærer, som sammen sikrer dækning af vores sengeafsnit.

Arbejdstiden planlægges mandag til torsdag i tidsrummet fra kl. 07.30-15.30 og fredag 07.30-15.00. Efter grundig introduktion vil du blive en del af et senvagtsrul med vagt til kl. 17.30 ca. hver 3.-4. uge. Senvagten deles med kollega, og opgaven er fortrinsvis skrivning af operationer, tilsyn og stuegang.
 
Vi tilbyder dig
Vi kan tilbyde et selvstændigt og udfordrende arbejde med gode udviklingsmuligheder, hvor dagligdagen er præget af et stort patientflow, travlhed og uforudsigelighed, og hvor lægesekretærerne spiller en vigtig rolle i patientforløbene. Tonen er positiv og afslappet og underbygges af godt humør og et velfungerende mono- og tværfagligt arbejdsmiljø. Visionen er, at du kan udføre alle arbejdsopgaver og funktioner i et fast rul på begge sengeafsnit – samtidig får du mulighed for at få særlige specialopgaver.

Vi forventer, at du
 • er uddannet lægesekretær (et ufravigeligt krav) med gode kommunikative evner, da der i opgaven er patientkontakt samt et stort tværfagligt samarbejde
 • kan lide IT som arbejdsredskab og har forståelse for, at arbejdsrutiner udvikles og ændres løbende
 • ser muligheder i hverdagens udfordringer og kan bevare overblikket trods mange afbrydelser
 • er engageret i den daglige drift i afdelingen
 • er serviceminded, fleksibel og har situationsfornemmelse
 • er stabil, fagligt kompetent og ansvarsbevidst
 • bidrager aktivt og med initiativ til at fremme et godt arbejdsmiljø i afdelingen
 • trives med at samarbejde i rul

Arbejdsopgaverne vil primært bestå af
 • indkaldelse af patienter og koordinering af patientforløb
 • besvarelse af telefonopkald fra patienter, pårørende og samarbejdspartnere
 • skrivning og registrering af journalnotater

Derudover skal du have lyst til og mod på at tage aktiv del i sekretærgruppens generelle udvikling med varetagelse af nye funktioner og arbejdsopgaver, herunder gøre brug af muligheden for indflydelse på vores nye organisering og arbejdsfællesskaber efter flytningen til Skejby.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Vi forventer at afholde samtaler den 25. februar 2019.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sekretærerne Hanne Ginge eller Mette Fogh på 7845 4143.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.