Jobbet "Uklassificeret reservelæge - Anæstesiologisk Afdeling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
På Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital er en stilling som uklassificeret reservelæge ledig til besættelse pr. 1. maj 2019 eller snarest derefter. Varighed et år. 
 
Stillingen: 
Det er en forudsætning, du har mindst et års erfaring i anæstesi f.eks. fra en intro-stilling eller lignende og du ønsker at blive speciallæge inden for specialet. Du skal derfor have lyst til at udvikle dine evner fagligt og organisatorisk. Vi kan til gengæld tilbyde en dynamisk arbejdsplads med et godt kollegialt miljø og alle tænkelige faglige udfordringer. Du vil primært arbejde på operationsgangen både i dagtid og i vagten, som er ca. 9-skiftet. 
 
Baggrund: 
Nordsjællands Hospital er et akut hospital i Region Hovedstaden og består af hospitalerne i Hillerød og Frederikssund samt Sundhedshuset i Helsingør. Nordsjællands Hospital har i alt ca. 595 senge, henholdsvis ca. 460 i Hillerød og ca. 135 i Frederikssund. Du har kun tjeneste i Hillerød. 
Hospitalet har et stærkt fokus på patientforløbstankegangen, patientsikkerhed, på den akutte patientprofil samt på forskning og uddannelse. I løbet af 2022/23 flytter hele hospitalet ind i Nyt Hospital Nordsjælland. 
 
Om Anæstesiologisk Afdeling: 
Afdelingen varetager alle ydelser indenfor specialet anæstesiologi på Nordsjællands Hospital, hvilket dækker: 
Anæstesi og operation samt Sterilcentral: Ca. 18.000 anæstesier forventes i 2019 (Kirurgi, Ortopædkirurgi, Gyn/Obs, ØNH). Anæstesi til CT- og MR-skanning, DC-konvertering og ECT-behandling i Psykiatrisk Center Nordsjælland. Udgående funktion på Frederikssund hver dag i dagtiden for speciallæger. 
Perioperativt: Her håndteres såvel præ- som postanæstesiologiske patientforløb, afsnittet har 15 senge.  
Intensiv/intermediær terapi: 12 intensiv senge med selvstændigt behandlingsansvar med ca. 750 patientforløb om året. Afsnittet har udgående funktion i form af Mobilt Akut Team. Derudover har Intermediær afsnit (IMA) 10 senge, der modtager patienter fra hospitalets øvrige specialer, men organisatorisk hører under Anæstesiologisk Afdeling.   
Præhospital terapi: Regionens ALB 4 er tilknyttet afdelingen i selvstændigt vagtlag, der dækker ca. 60 % af vagterne der.  
Smerteenhed: Er åbnet i 2012 med fokus på akut postoperativ smertebehandling og kroniske non-maligne smerter. 
Dagkirurgisk: I dagkirurgien opereres på 3-4 stuer dagligt, varetages cirka 3.000 indgreb årligt. Patientforløbene planlægges i nært samarbejde med de skærende specialer indenfor ortopædkirurgi, kirurgi og gynækologi.  
 
Afdelingens forskningsenhed ledes af den forskningsansvarlige overlæge. Der er i øjeblikket tilknyttet 3 ph.d. studerende . Særlig prioriteret er klinisk forskning inden for anæstesi/perioperativ terapi, herunder specielt regional anæstesi og luftvejshåndtering samt intensiv terapi, især sepsis/septisk shock og akut nyresvigt herunder biomarkører for akut nyresvigt 
Endelig varetager afdelingen alle dele af den anæstesiologiske speciallægeuddannelse samt undervisning i klinisk anæstesi ved Københavns Universitet. 
 
Medarbejderantallet er ca. 375, heraf ca. 55 læger. 
 
Der er et døgndækkende forvagtslag og tre-fire døgndækkede speciallæge vagtlag, samt supplerende delvagt i weekenden for speciallæger.  
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst. 
Yderligere informationer kan får hos ledende overlæge Lars Steen Jacobsen Anæstesiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød, tlf. 4829 4200, e-mail: Lars.steen.jakobsen@regionh.dk
 
Ansøgningsfrist: mandag d. 25. februar 2019 kl. 9.00. 
 
Samtaler finder sted onsdag den 27. februar. 
 
Ansøgningen indeholdende CV og publikationsliste skal udformes i henhold til de syv kompetenceområder (medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, akademiker, sundhedsfremmer og professionalisme, se evt. www.sst.dk/ for detaljer) og sendes elektronisk via linket her på siden