Jobbet "Afdelingslæge til Klinisk Fysiologisk afsnit, Billeddiagnostisk Afdeling, Nordsjællands Hospital " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Afdelingslæge til Klinisk Fysiologisk afsnit, Billeddiagnostisk Afdeling, Nordsjællands Hospital   
Vi søger pr. 1. juni 2019, eller snarest derefter, en speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin til ansættelse i en afdelingslægestilling på Klinisk fysiologisk afsnit. Klinisk fysiologisk afsnit udgør, sammen med Radiologisk afsnit, Billeddiagnostisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Nordsjællands Hospital er et akuthospital og varetager akut og elektiv billeddiagnostik.   
På Klinisk Fysiologisk afsnit udfører vi mange forskellige undersøgelser, fra simple lungefunktionsundersøgelse til komplekse vippelejetest og PET/CT. Vi er 4,5 overlæger, 1 hoveduddannelseslæge og 1 introduktionslæge.  
Nordsjællands Hospital rummer de fleste specialer, og billeddiagnostisk afdeling har et tæt og godt tværfagligt samarbejde med de kliniske afdelinger.  
 
Jobbet  
Vi ønsker en kollega, der, udover at besidde de rette faglige kompetencer, ser godt kollegaskab, venlig omgangstone, og respektfuld dialog som helt afgørende værdier. 
Afsnittet er opdelt i tværfaglige teams, hvortil der tilknyttet en overlæge og bioanalytikere/sygeplejersker. Vi forventer, at du har – eller vil arbejde for at få - kompetencer til at arbejde med alle afsnittets forskellige undersøgelsesmodaliteter. 
Du vil sammen med dine kolleger få stor indflydelse på afdelingens udvikling, indgå i mono- og tværfaglig uddannelse, få indflydelse på afsnittets daglige drift samt understøtte forskningsaktiviteter. Den rette kandidat vil kunne få mulighed for deltagelse i forskning samt ansvar for koordinering af forskningsaktiviteterne på afsnittet. 
 
Du bliver en del af en afdeling, hvor vi vægter 
 • godt kollegaskab med konstruktiv faglig sparring   
 • godt arbejds- og læringsmiljø  
 • høj faglighed og optimale patientforløb 
 • professionel adfærd og tværfagligt ansvar   
 • god tilrettelæggelse af arbejdstid, hvor der tages hensyn til videreuddannelsen af læger  
 • fællesskab, hvor alle bidrager til at få afdelingen til at fungere.   
 
Afsnittet har i alt 2 SPECT/CT skannere, 1 SPECT-skanner, 1 PET/CT (alle udskiftet indenfor de seneste 2 år, og ny digital PET/CT som installeres i foråret 2019) foruden 2 DEXA-scannere. Desuden findes diverse udstyr til klinisk fysiologiske undersøgelser som bl.a. vippelejetest, ultralyd af vener og halskar, distal trykmåling, clearance mv. 
Vi har et udbygget MDT-forum og et aktivt forskningsmiljø med mulighed for supervision fra forskningsenheden på Nordsjællands Hospital.    
 
Om dig  
Du er den rette kandidat, hvis du:  
 • er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin med brede kompetencer  
 • trives i et arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på det gode kollegaskab i en travl hverdag  
 • kan lide at indgå i konstruktivt, tværfagligt samarbejde  
 • kan lide at supervisere, undervise og vejlede  
 • har et blik for patientforløb på et stort akut hospital med mange lægefaglige specialer  
 
Fremtidens hospital 
 
I 2022 står et Nyt Hospital Nordsjælland klar – og vi arbejder allerede nu på at forme fremtidens billeddiagnostiske afdeling. Denne forberedelsesproces sker blandt andet ved at større og mindre projekter vil rulle ud fordelt over hele hospitalet frem mod 2022, og Klinisk Fysiologisk afsnit vil i høj grad blive involveret. Som ansat på afdelingen forventer vi, at du vil tage engageret del i denne udviklingsproces. Du får således mulighed for at præge afdelingen frem mod den nye billeddiagnostiske afdeling på det nye hospital.  
 
Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.   
 
Ansøgningsprocedure  
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialeansvarlig overlæge Marianne Dreyer eller ledende overlæge Mette Marklund 61711522. Du kan også læse mere om afdelingen på: http://www.nordsjaellandshospital.dk  
 
Send din ansøgning, CV, publikationsliste, dokumentation af formelle og faglige kompetencer samt eksamensbeviser online via linket her på siden inden 15. marts klokken 23.59. Vi ønsker desuden mindst 1 reference angivet i ansøgningen, som vi kan kontakte. Hvis vi ønsker at anvende denne mulighed i forbindelse med eventuel ansættelsesvurdering, vil du blive informeret på forhånd. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 21. marts 2019
 
Publikationer ønskes ikke medsendt, men rekvireres, hvis det måtte ønskes.