Jobbet "Uklassificeret reservelægestilling ved Hæmatologisk afdeling L, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
En 1-årig uklassificeret reservelægestilling ved hæmatologisk afdeling L, Herlev Hospital er ledig til besættelse 1. maj 2019.  
 
Hvem er vi?  
Hæmatologisk afdeling L er den ene af Region Hovedstadens universitetsafdelinger indenfor hæmatologi. Afdelingen varetager diagnostik, behandling og pleje af patienter med hæmatologiske sygdomme på hoved- og specialfunktions niveau.  
 
Afdelingen består af to sengeafsnit med i alt 41 senge med tilhørende udredningsafsnit for nyhenviste patienter samt ambulatorium til behandlings- og kontrolopgaver.  
Afdelingen har også sit eget modtageafsnit, hvor alle akutte ambulante og indlagte patienter modtages i dagtiden.  
 
Hæmatologiske patienter har ofte mange medicinske problemstillinger som følge af både sygdommene og behandlingerne, så der er rig mulighed for at stifte bekendtskab med en bred vifte af medicinske lidelser.  
 
Hæmatologisk afdeling L deltager i nationale og internationale kliniske protokoller, hvorfor det vil være muligt at stifte bekendtskab med klinisk forskning.  
Afdelingen har eget laboratorium til varetagelse af specialiseret hæmatologisk diagnostik, udvikling og forskning. Derudover er Center for Cancer Immunterapi tilknyttet hæmatologisk afdeling, så der er også mulighed for at stifte bekendtskab med basal videnskabelig forskning.  
 
Afdelingen deltager i den præ- og postgraduate lægelige uddannelse.  
 
Vi kan tilbyde dig  
• Ansættelse pr. 1.maj 2019 i en reservelægestilling af 12 måneders varighed  
• Ansættelse i en afdeling med mange spændende hæmatologiske og medicinske problemstillinger og forskning  
 
Vi forventer af dig  
• At du har interesse for intern medicin og har lyst til at prøve kræfter med det hæmatologiske speciale  
• At du er aktiv og engageret i såvel fag som patienter  
• At du bidrager positivt til det tværfaglige samarbejde  
 
Dine arbejdsopgaver  
• Du indplaceres i forvagt. Forvagten er 7-8-skiftet tilrettelagt i 2-holds drift på hverdage og døgnrådighedsvagt fra vagtværelse i weekender.  
• I dagtiden vil du deltage i det daglige arbejde på sengeafsnittene samt i dagsafsnittet.  
 
Løn og ansættelsesforhold  
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Regionernes Lønnings-og Takstnævn.  
 
Ansøgningsprocedure  
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.  
 
Ansøgningsfrist  
Ansøgningsfristen er fredag d. 8. marts 2019 kl. 16.00.  
 
Har du spørgsmål, så ring eller skriv til  
Uddannelsesansvarlig overlæge Mette Borg Clausen  
Email: mette.borg.clausen@regionh.dk  
Tlf: 3868 6364  
 
eller  
 
Ledende overlæge Lene Meldgaard Knudsen  
Email: lene.meldgaard.knudsen@regionh.dk  
Tlf: 3868 1844  
 
Vi glæder os til at høre fra dig.