Jobbet "Klinisk Vejleder i Akutafdelingen" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde som Klinisk Vejleder i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers ?

Så har du chancen nu!

Tiltrædelse 1. april 2019 eller efter aftale.

Akutberedskabet er under en større omorganisering, og i den forbindelse er der etableret nye akutafdelinger på mange sygehuse i Danmark.
Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers, er en selvstændig afdeling på hospitalet. Vi modtager medicinske, kirurgiske, kardiologiske, gynækologiske, ortopædkirurgiske samt lette psykiatriske patienter og skadestue patienter.
Når Akutafdelingen modtager akutte patienter, bliver de triageret, så relevant behandling kan iværksættes hurtigst muligt. De fleste patienter opholder sig kortere tid i Akutmodtagelsen, indtil der er opnået faglig afklaring af det optimale videre patientforløb.
Vi har sygeplejestuderende på forskellige niveauer samt social og sundhedsassistent elever.
Vi søger en sygeplejerske med klinisk erfaring, gode pædagogiske evner og gode samarbejdsevner.
Vi søger en sygeplejerske som vil være med til at skabe et godt uddannelsesmiljø i afdelingen.
En sygeplejerske som er en inspirerende sparringspartner for afdelingens daglige vejleder.
En sygeplejerske som brænder for sit fag og for at uddanne til faget.

Vi kan tilbyde mulighed for at:
 • Du kan sætte dit præg på sygeplejen til den akutte patient
 • Du kan udvikle dine kompetencer indenfor det akutte felt i takt med udviklingen i afdelingen
 • Du kan udvikle dine pædagogiske kompetencer inden for klinisk vejledning i takt med vejlederkorpset på hospitalet
 • Du kan arbejde med en bred vifte af sygeplejeopgaver, hvor der lægges vægt på balancen mellem kernekompetence og fleksibilitet
 • være en del af et kollegialt fællesskab, hvor vi støtter hinanden, såvel fagligt som personligt
 • få et introduktionsforløb med mentorordning og følgedage med afdelingens instruktionssygeplejerske
Til gengæld forventer vi:
 • Du har lyst til akut sygepleje og korte patientforløb
 • Du er nærværende i mødet med den akutte patient og dennes pårørende
 • Du tilrettelægger, leder og vejleder i klinisk uddannelsesforløb.
 • Du medvirker til at udvikle, implementere, formidle og evaluere klinisk uddannelse.
 • Du sikrer, at uddannelsesforløbet er i overensstemmelse med gældende uddannelsesdokumenter samt bidrager til faglig og pædagogisk udvikling af afsnittets læringsmiljø.
 • Du har lyst til forandring og er flexibel
Der må påregnes en prøvetid på 3 måneder. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest, som forudsætning for ansættelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved:
Afdelingssygeplejersker for Akutmodtagelsen, Birte Husted, tlf. 78 42 03 11/23 84 72 44
eller Sinne Fries, tlf. 78 42 19 21/61 66 07 39

Ansøgningsfristen er d. 25/2-19
Vi holder ansættelsessamtaler 26. og 27. februar 2019
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på:
www.regionshospitalet-randers.dkDa Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale