Jobbet "Afdelingslæge til Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret, Rigshospitalet." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Er en udfordrende, spændende og travl klinisk hverdag noget for dig? Er anæstesi til komplekse, kirurgiske indgreb, behandling af patienter i trykkammer og indsats som traumeteamleder noget for dig? – så har vi en stilling som afdelingslæge til besættelse 1. juni 2019 eller snarest herefter. 
 
Anæstesi- og Operationsklinikken varetager ca. 14.500 operative indgreb samt ca. 3000 andre ydelser årligt, herunder ca. 1.100 traumemodtagelser og 700 modtagelser af andre akutte patienter. Klinikken dækker et bredt område indenfor det anæstesiologiske speciale. Vi varetager således højt specialiseret behandling på fire forskellige operationsafsnit, traumeteamledelse, trykkammerbehandling, stuegangsfunktion på et SEMI-ITA afsnit, bemanding af en af regionens akutlægebiler og drift af en akut smerteenhed. Rigshospitalets Akut Koordinations Center (AKC) ledes fra og bemandes med overlæger fra klinikken.  
 
Klinikken er meget aktiv på både det forsknings- og undervisningsmæssige område. Forskningsmæssigt har klinikken løbende ca. 8 ph.d.- og forskningsårsstuderende tilknyttet.  
På det undervisningsmæssige område har klinikken en stor forpligtelse i forbindelse med studenterundervisning, uddannelse af speciallæger, sygeplejersker og andre faggrupper. Herudover arrangerer klinikken en række postgraduate internationalt orienterede kurser. 
 
Afdelingslægen skal indgå i traumevagt og trykkammervagt. Traumevagten afvikles som vagt på tjenestestedet, trykkammervagten afvikles som normaltjeneste med efterfølgende vagt udenfor tjenestestedet.   Deltagelse i indsatsen med akutlægebilen kan evt. aftales under ansættelsen, men kan ikke garanteres. 
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi.  
Vi forventer at du:  
  • har gennemført ATLS eller tilsvarende  
  • har deltaget i generelt udviklingsarbejde eller forskning 
  • er en meget aktiv person på din nuværende arbejdsplads  
  • har et stort overskud, da det er krævende at være ansat hos os 
  • er god til at samarbejde  
  • efter oplæring kan lede et stort behandlingsteam af mange specialister fra forskellige faggrupper og specialler 
  • kan redegøre for, hvad du kan tilføre klinikken af faglighed, udvikling, forskning og/eller undervisningserfaring 
 
Yderligere information om stillingen og klinikken fås ved henvendelse til klinikchef Jakob Trier Møller, tlf. 35451258 eller på klinikkens hjemmeside. 
 
Ansættelsessamtaler forventes at foregå i midten af marts. 
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge overenskomst med tilhørende organisationsaftale for bl.a. afdelingslæger indgået mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Akademikernes Centralorganisation/Foreningen af Yngre Læger. 
 
”Stillinger er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest”.  
 
Ansøgningsfrist: torsdag den 7. marts 2019 inden kl. 12.00.  
 
Rigshospitalet er røgfrit.