Jobbet "Specialbørnehjemmet Nygården søger social- og sundhedsassistent til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser" er udløbet

Region Nordjylland

Nygården

Nygårdsvej 13, 9700 Brønderslev

Dit næste skridt
Om jobbet
Som social- og sundhedsassistent arbejder du med sundhedsfaglige, pædagogiske, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge på afdelingen.
 
Social- og sundhedsassistenten har, sammen med pædagogerne på afdelingen, det overordnede sundhedsfaglige ansvar, social- og sundhedsassistenten vil have vejledende opgaver i forhold til det pædagogiske personale. Pædagogerne på afdelingen har det overordnede pædagogiske ansvar. Herudover er der ansat omsorgs- og pædagogmedhjælpere.
 
På nuværende tidspunkt, er der ikke ansat sundhedsfagligt uddannet personale, men flere af børnene har sundhedsfaglige udfordringer, hvorfor vi ønsker at ansætte en social- og sundhedsassistent.
 
Den gennemsnitlige arbejdstid er på 30 timer om ugen. Stillingen er med skiftende arbejdstider i henholdsvis dag- og aftentimerne samt med weekendarbejde hver anden weekend. Natarbejde vil forekomme i forbindelse med ferieafvikling og sygdom.
 
Om Specialbørnehjemmene
Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år.
 
Nygården er et af Region Nordjyllands 5 specialbørnehjem beliggende i Brønderslev.
 
Børnenes/de unges fysiske funktionsniveau varierer fra mobile og fysisk aktive børn og unge til svært fysisk handicappede børn og unge i kørestol og med massivt behov for hjælp til alt fra personlig hygiejne til ernæring. En del af børnene/de unge får mad via sonde og en del har epilepsi.
 
Børnenes/de unges kognitive funktionsniveau varierer, og ingen af børnene/de unge fungerer alderssvarende.
 
Mange af børnene/de unge har intet eller begrænset verbalt sprog, hvorfor der arbejdes med alternativ og supplerende kommunikation, f.eks. Tegn til Tale og Boardmaker-symboler.
 
En del af børnene/de unge er særligt udfordrede på det personlige, psykiske og sociale felt med bl.a. opmærksomhedsvanskeligheder og problemskabende adfærd.
 
Alle børnene/de unge har brug for en individuelt tilrettelagt genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag, og der tages udgangspunkt i den professionelle relation, neuropædagogik og arousalregulering.
 
Alle børnene/de unge har et dagtilbud i børnehave, skole eller på Nygården, derfor ligger størstedelen af arbejdsopgaverne i morgen-, eftermiddags- og aftentimerne.
 
På Specialbørnehjemmene arbejder vi for at have børnene/de unge i centrum i hjemlige omgivelser.
 
Samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere er en væsentlig del af vores arbejde – vi arbejder alle hen mod det samme mål; at sikre barnet/den unge den optimale trivsel og tryghed.
 
Du kan læse mere om Specialbørnehjemmene på vores hjemmeside www.specialbornehjem.rn.dk
 
Vi søger en kollega med viden og kunnen
 • Som i samarbejde med kolleger kan varetage de sundhedsfaglige, pædagogiske, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge.
 • Som kan være aktivt opsøgende i forhold til at besidde eller tilegne sig de nødvendige kompetencer, som de sundhedsfaglige og pædagogiske metoder og tilgange til enhver tid kræver. Dette under hensyntagen til faglig baggrund og jobfunktion.
 • Som i mødet med børnene/de unge kan skabe et støttende og omsorgsfuldt miljø, og give det enkelte barn/den unge et godt liv set i forhold til handicap samt sørge for, at forældremyndighedsindehaverne inddrages mest muligt.
 • Som kan mentalisere, som det at kunne forstå andres og egen adfærd og indgå i relationen derefter.
 • Som kan kommunikere professionelt i såvel den skriftlige dokumentation af arbejdet, som i den mundtlige kommunikation med forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Som kan tilbyde det øvrige personale sparring i forhold til sundhedsfaglige problemstillinger.
 • Som eventuelt har erfaring indenfor børneområdet eller handicapområdet.
 • Som kan udarbejde og implementere nye sundhedsfaglige procedurer og arbejdsgange i samarbejde med din leder.
 • Som er en vigtig ”brik” i kontakten til sundhedsfaglige samarbejdspartnere som neuropædiatrisk team, Filadelfia, Respirationscenter Vest m. fl.
Vi søger en kollega med personlige egenskaber og holdninger til arbejdet
 • Som kan tage et medansvar for at skabe og fastholde et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø og bidrage til en positiv stemning på arbejdspladsen.
 • Som, sammen med lederteamet, kan være ansvarlig for at visioner, værdier og arbejdsopgaver udvikles løbende, og er loyal over for fælles beslutninger. Det betyder f.eks., at man udviser initiativ og lyst til at forbedre og skabe fornyelse, og man er konstruktiv i forhold til at pege på muligheder inden for de givne rammer.
 • Som er en holdspiller, der formår at arbejde efter fælles mål og anerkende teamsamarbejde, herunder betydningen af at lytte og give hinanden personlig og faglig feed-back på en god og konstruktiv måde.
Vi tilbyder
 • Et grundigt introduktionsforløb, herunder vejledning/undervisning i f.eks. forflytning, medicinhåndtering, konflikthåndtering og relevante faglige tilgange og metoder.
 • Spændende udfordringer i en børnegruppe, der kræver høj grad af faglig indsigt og forståelse.
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Supervision
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lisbeth Jønsson på tlf. 2925 0812/9764 5230 på hverdage mellem kl. 10-12.
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 27. februar 2019
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Regionen og den forhandlingsberettigede organisation. I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.