Jobbet "Overlæge til Anæsteiologisk Afdeling, SUH, Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

Vil du arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger med godt humør?

Vi mangler at styrke vores afdeling med en overlæge til at varetage opgaver inden for bl.a. traumemodtagelse, uddannelse og forskning. Stillingen indebærer også funktion som uddannelseskoordinerende lektor, samt ledelse af et nærmere defineret ansvarsområde inden for afdelingens virksomhed.

Vi tilbyder

 • Samarbejde med dynamiske kolleger

 • Spændende opgaver

 • Stimulerende miljø

 • Høj faglighed

 • Afdeling med høj og international forskningsaktivitet

 • Prioriteret uddannelse

 • Spændende vagter på ITA/operationsgang

 

Du tilbyder

 • Bred klinisk erfaring inden for både anæstesi og intensiv terapi

 • Dokumenteret interesse for traumemodtagelse, samt erfaring med organisatorisk arbejde ved traumemodtagelse

 • ATLS/ALS

 • Erfaring som lektor, og med koordinering af prægraduat uddannelse

 • Videnskabelig grad (eller indleveret disputats/Ph.d.-afhandling) og villighed til at indgå med post doc funktion i afdelingens forskningsenhed

 • Aktivt forskende, også inden for regional anæstesi

 • Tage ansvar for at skabe en motiverende arbejdskultur på afdelingen

 

Arbejdstilrettelæggelse

Speciallægerne indgår i afdelingens bagvagtslag. Vagterne er med tilstedeværelse. Der er delt vagt med almindeligt dagarbejde til enten kl. 15.24 eller 20.00. Aften/nattevagter fra kl. 15.00-08.30.

 

Om afdelingen

Anæstesiologisk afdeling består af anæstesi-, operations-, opvågnings- og intensivt afsnit, tværfagligt smertecenter og sterilcentral. Afdelingen har desuden en Klinisk forskningsenhed, der ledes af en professor i anæstesiologi med særligt fokus på perioperativ smertebehandling.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Efter gældende overenskomst.

Det er muligt at patientrepræsentanter deltager i forbindelse med ansættelse af overlæger.

 

Faglig bedømmelse

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgers CV, der bedes forholde sig konkret til de 7 kompetenceroller.

 

Ansøgning

Ansøgningen bør tage udgangspunkt i de syv lægeroller.

Ansøgning sendes via linket nedenfor

Samtaler afholdes efter aftale.

Yderligere information og stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Erland Pedersen, ep@regionsjaelland.dk.

 

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh