Jobbet "Uklasseficeret reservelæge ved Endokrinologisk Speciale og Steno Diabetes Center Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Steno: Ledelse

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
En stilling som uklassificeret reservelæge med tjeneste ved Endokrinologisk Speciale og Steno Diabetes Center Nordjylland, Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse per 01.05.2019 til 30.04.2022. Stillingen stiler mod at ansøger indgår i ph.d.-studium om automatiseret computertolkning af fundus fotos (foto af nethinden) fra diabetes øjenscreeningsbanken.

Alle diabetikere anbefales årlige øjenlægekontroller, med henblik på tidligt at identificere diabetiske forandringer i nethinden, således at der kan sættes ind med relevant synsreddende behandling i tide. På Aalborg Universitetssygehus Endokrinologisk Afdeling i samarbejde med Øjenafdelingen, er gennem de sidste mange år opsamlet kliniske data og fotos af nethindenrne hos diabetikere.

For nyligt har et amerikansk firma fået godkendt et stykke software til at tolke fotos af nethinder, med henblik på at opspore diabetiske forandringer automatisk. Steno Diabetes Center ønsker at støtte forskning indenfor dette felt, og søger derfor en egnet kandidat der kan opstille modeller og systemer til tolkning af de indsamlede fotos i Nordjylland.
Følgende krav skal være opfyldt for at søge stillingen:
  1. Bestået Cand.Med. (læge)
  2. Bestået relevant introduktionsstilling, f.eks. introduktion i Oftalmologi.
Følgende kriterier vil endvidere styrke potentielle ansøgere:
  • Erfaring med computerprogrammering og databaser.
  • Erfaring med kunstig intelligens (f.eks. Google Deepmind)
  • Relevant forskningserfaring, f.eks. udgivne artikler eller projekter.
  • Erfaring med de danske sundhedsregistre (Landspatientregistret, Lægemiddeldatabasen m.fl.)
  • Epidemiologisk forskningserfaring.
  • Påbegyndt hoveduddannelse i Oftalmologi.
  • Erfaring fra intern medicin, her særligt endokrinologi.
  • Tilknytning til Region Nordjylland.
Stillingen er vagtfri.
Endokrinologisk Speciale er Region Nordjyllands eneste højtspecialiserede afsnit for hormon- og stofskifte-sygdomme og sammen med universitetshospitalets øvrige medicinske specialer har specialet ligeledes lokalsygehusfunktion for Aalborg-området med modtagelse af intern medicinske patienter. Der modtages såvel elektive som akutte henvisninger til både indlæggelse og ambulant undersøgelse.

Specialet har lokalsygehusfunktion for patienter med endokrinologiske og intern medicinske sygdomme svarende til ca. 200.000 indbyggere samt specialiseret endokrinologisk funktion for ca. 600.000 indbyggere i Region Nordjylland. Steno Diabetes Center Nordjylland er et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og Region Nordjylland, der satser på at forbedre behandling af patienter med diabetes samt styrke forskningen indenfor diabetes.

Administrativt indgår endokrinologisk speciale sammen med andre medicinske specialer på matriklerne i Aalborg, Hobro og Farsø i Klinik Medicin. Klinik Medicin ledes af en klinikchef.
Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Peter Vestergaard, p.vestergaard@rn.dk eller tlf. 9766 3673 eller HU læge Kristian Aasbjerg Andersen k.aasbjerg@rn.dk.