Jobbet "Speciallæge i anæstesiologi" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse og Operation

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vikar for afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital, Bedøvelse og Operation
Hjerte-, thorax-, karanæstesiologisk afsnit, OP Øst 1, Forberedelse og Opvågning 1-2
     
En stilling som vikar for afdelingslæge i anæstesiologi ved Aarhus Universitetshospital med tjeneste ved Hjerte-lunge-kar anæstesiologisk afsnit, OP Øst 1, Forberedelse og Opvågning Øst 1-2, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, opslås til besættelse den 1. april 2019 eller efter aftale og ønskes besat frem til 31. december 2019.
     
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi med interesse inden for hjerte-, lunge-, karanæstesi.

Afdelingslægen vil blive tilknyttet det hjerte-thorax-karanæstesiologiske afsnit. Anæstesiafsnittet yder årligt anæstesi til ca. 1.000 hjerteoperationer (voksne patienter), herunder CABG og klapoperationer, 900 thorax operationer og 600 karoperationer. En del af operationerne foregår i billeddiagnostisk regi i tæt samarbejde med kirurger, kardiologer og radiologer. Afdelingen har højt specialiseret funktion for håndtering af ekstrakorporal membranoxygenering (ECMO) i forbindelse med visitation, stabilisering, transport og behandling af patienter med akut lungesvigt.

Afdelingslægen vil indgå i 8-skiftet tilstedeværelsesvagt på hverdage, og rådighedsvagt i weekenden. I vagtperioden er der desuden tilknyttet en overlæge i rådighedsvagt på hverdage, og beredskabsvagt i weekenden.

I vagterne varetages det akutte arbejde i OP Øst 1 og Forberedelse og Opvågning Øst 1 samt egne patienter i Forberedelse og Opvågning Øst 2. Der vil være oplæring de forskellige anæstesier/funktioner i dagtiden og efter en måned deltagelse i vagt. I starten med bagvagten tæt på og efterhånden mere selvstændigt.

Der vil være gode muligheder for oplæring i transthoracal og transesofagal ekkokardiografi, lungeultralyd og ultralydsvejledte thoracale blok.

Eksterne transporter og konsulentfunktion i tilknytning til afdelingens højt specialiserede funktion inden for ECMO-behandling og hjertetransplantationer varetages af overlægerne med deltagelse af afdelingslægerne i videst mulige omfang.

Den lægelige normering i afsnittet er på 8 overlæger, 8 afdelingslæger og 5 HU-læger.
Den overordnede ledelse varetages af afdelingsledelsen, mens den daglige ledelse af afsnittet varetages af en afdelingssygeplejerske og en lægelig afsnitsleder.

Afdelingen har mange uddannelsesforpligtigelser, hvorfor interesse i at undervise forventes.

Anæstesiafsnittet har et vidtgående samarbejde med andre specialafdelinger på hospitalet, hvorfor der lægges vægt på gode evner for samarbejde og kommunikation. Viljen og evnen til at vægte og prioritere et godt tværfagligt samarbejde vægtes ligeledes højt.
    
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og speciallægeautorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos lægelig afsnitsleder Lars Folkersen på 30810691 eller på larsfolk@rm.dk samt ledende overlæge Karsten Brøgger Hindsholm på 2271 1800 eller på karshind@rm.dk.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Ansøgere skal derfor i deres ansøgning forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor kompetenceområderne.

Skemaet vedr. de 7 kompetenceområder, som skal udfyldes af ansøger, kan hentes her. Skemaet bedes sendt i Word-format. Ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt medio marts 2019. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.