Jobbet "Forskningsansvarlig overlæge søges til Holbæk Akutafdeling" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Gl. Ringstedvej 4B, 4300 Holbæk

Dit næste skridt
 

Akutafdelingen på Holbæk Sygehus søger en forskningsansvarlig speciallæge.
Som forskningsansvarlig overlæge skal du igangsætte forskning i afdelingen og facilitere en forskningsbaseret tilgang til det kliniske arbejde, inkl vejlede særligt interesserede uddannelsessøgende læger.

Akutafdelingen på Holbæk Sygehus er en selvstændig afdeling med cirka 36 læger ansat, heraf en gruppe af speciallæger i akutmedicin. Afdelingen modtager og vurderer cirka 95% af de patienter, der kommer til sygehuset. Akutafdelingens læger har behandlingsansvar og visitationsretten for de patienter der kommer via akutmodtagelsen.

Vi søger en speciallæge der har:

  • En dokumenteret forskningserfaring indenfor akutbehandling

  • Et klinisk fokus i sin forskning

  • Undervisningserfaring

  • Klinisk erfaring inden for enten anæstesiologi, et kirurgisk eller internt medicinsk speciale eller almen medicin.

Overlægen forventes at skulle repræsentere Akutafdelingen i relevante netværk for akutmedicinsk forskning og der vil derfor blive lagt vægt på samarbejdsevner. Ligeledes vil overlægen forventes lejlighedsvist at skulle assistere afdelingsledelsen i form af dataindsamling og analyse af data til administrativt brug.
 

Vi tilbyder     

  • Oplæring i akutmedicin efter behov
  • Medindflydelse på klinikkens udvikling (Overlæger deltager i afdelingens månedlige ledelsesrådsmøder)
  • Fleksibilitet mht muligheder for deltid, orlov og lign.
  • Tid til forskning

I den kliniske tid skal du indgå bagvagtslaget. Aktuelt er der tilstedeværelse af bagvagt indtil kl 23 på hverdage og derefter bagvagt på tilkald. Læger i bagvagt deltager både i afdelingens visitation, modtagelse og behandling af de akutte patienter og varetager supervision af de yngre kolleger i for- og mellemvagt.

Det er at foretrække, hvis du allerede har akutmedicinsk erfaring. Hvis du ikke allerede har eller er i gang med en akutmedicinsk efteruddannelse, så snakker vi om en uddannelsesplan til dig, sådan at du kan få merit indenfor specialet Akutmedicin. Ansøgere med et klinisk speciale der komplementerer kompetenceprofilen for den samlede speciallægegruppe vil blive foretrukket.

Opgaverne løses i et tværfagligt samarbejde mellem Akutafdelingens personalegrupper, og samtidig forventes et tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. maj eller efter aftale.

Udgangspunktet er en heltidsstilling, men hvis du har brug for en deltidsstilling, så kan vi snakke om det.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Peter Hallas phaa@regionsjaelland.dk

Du er velkommen til at komme på et uformelt besøg på afdelingen inden du beslutter dig, om du vil søge.

Kom til Åbent Sygehus tirsdag d. 5. marts kl. 19.00-20.30, hvor du kan besøge standene, høre og spørge løs om uddannelses- og jobmuligheder og komme med på rundvisninger. HR-afdelingen står også klar på aftenen til at fortælle om, hvordan det er at arbejde på Holbæk Sygehus og hvad vi kan tilbyde dig.


Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.