Jobbet "Brænder du for akut psykiatri og arbejdet med intensive forløb? Så søger Psykiatrisk Center Amager dig som overlæge." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Har du interesse i at arbejde med patienter med skizofreni og psykoser på intensivt niveau? Så har Psykiatrisk Center Amagers en ledig stilling på døgnafsnit C3, et af vores 4 intensive afsnit.
Stillingen er ledig pr 1. april 2019 eller efter aftale. 
 
I afsnittet er vi en velfungerende personalegruppe, og udover dig som overlæge består vi af 2 læger under uddannelse, afdelingssygeplejerske, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver og lægesekretær. 
 
Vi har haft stor fokus på at nedbringe bæltefikseringer, bl.a. ved at implementere ”Safewards” modellen; en systematisk tilgang til patientkommunikation og sikkerhed. Vi forventer, at du som speciallæge vil gå ind i afsnittets og centerets samlede arbejde med at nedbringe bæltefikseringer og at anvende safewards interventionerne, som plejepersonalet er meget engageret i.  
 
Du forventes at have en bred viden som medicinsk ekspert og også at du kan samarbejde med lægelige kolleger og øvrige samarbejdspartnere samt fungerer godt som leder og kommunikator i forhold til afsnittets medarbejdere.  
 
I C3 er der 12 intensive senge, som er placeret vis á vis med Akutmodtagelsen – men er et selvstændigt afsnit med eget optageområde og botilbud tilknyttet på linje med de øvrige tre intensive afsnit. Der er mulighed for at tænke samarbejde og patientforløb på tværs med Akutmodtagelsen, der ledelsesmæssigt er samlet med C3.
I afsnittet modtager vi fx afrusere, der har brug for intensivt afsnit. Tilsynsfunktionen på Amager Hospital er en anden mulighed for at tænke samarbejde også på tværs af sygehuse. 
 
Det er en forudsætning for at søge stillingen, at du som speciallæge vil gå aktivt ind i forbedringsarbejde på afsnittet såvel som på tværs af centeret. 
 
De kliniske opgaver består i: 
• Ledelse af patientforløb under indlæggelse 
• Deltage i psykoedukation af patienter og pårørende 
• Deltage i undervisning af kolleger og YL 
• Sikre flow i afsnit  
• Medvirke til forbedringsarbejde med afholdelse af ugentlige forbedringsmøder 
 
Øvrige opgaver: 
• Sikre og understøtte den faglige udvikling i afsnittet 
• Varetage supervision i afsnittet og af yngre læger i speciallægeuddannelsen 
 
Vi lægger vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram for såvel læger som tværfagligt personale. Vi har en nyetableret forskningsafdeling, som arbejder på at øge forskningens synlighed på centeret, bl.a. ved at ansætte to ph.d.-studerende.
Der er gode faglige udviklingsmuligheder med kliniske konferencer og ugentlig intern lægeundervisning de fleste dage. Afsnittet har et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og godt kollegaskab. Vi kan derfor tilbyde en ansættelse i et dynamisk center, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig og om at forbedre behandlingstilbuddene for vores patienter.  
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Stillingen er på 37 timer pr. uge. 
Stillingen er vagtbærende. Som overlæge skal du deltage i enten døgnbagvagt eller Speciallægevagt i Front (SIF) med forventeligt 2-3 vagter månedligt, heraf en weekend vagt hver anden måned.  
 
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.  
 
Ansøgningsprocedure: 
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
Ansøgningsfristen er den 11. marts 2019. Samtaler forventes afholdt løbende herefter. 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen eller ønsker at rekvirere en stillingsbeskrivelse, er du velkommen til at kontakte klinikchef Rene Sjælland pr. mail: rene.sjælland@regionh.dk  
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her
   
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk. 
 
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk Ambulatorium og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium, APH (Akut Psykiatrisk Hjælp), et Botilbudsteam og  Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier, klinisk basisuddannelse, speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer.
 
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet. 
Du kan læse mere om centret her